Aproape 80% promovabilitate, în Dolj, la Definitivat

0
252

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020.  Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Potrivit datelor centralizate de ISJ Dolj, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8)este de 78,86%. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 97 de candidați cu medii între 8 și 9.93. În anul școlar2018-2019, procentul de promovabilitate înainte de contestații a fost de 77,91%. În această sesiune, dintre cei 155 de candidați validați pentru susținerea probei scrise,123 de candidați au fost prezenți, 14 candidați au fost absenți și un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. De asemenea,17 candidați s-au retras din proprie iniţiativă, solicitând anularea lucrării. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.