Izvorul Tămăduirii

0
191
Izvorul Tămăduirii

Vinerea din Săptămâna Luminată, numită Vinerea Izvorului Tămăduirii, este închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare aminteşte una din minunile Fecioarei Maria şi sfinţirea bisericii ridicate în cinstea sa lângă un izvor, care, prin darul Maicii Domnului, este făcător de minuni.

Sf. Tradiţie ne spune că biserica aceasta a fost zidită de împăratul Leon cel Mare. Înainte de a ajunge împărat, Leon era un ostaş bun şi blând din Ţarigrad (Constantinopol). Şi într-o zi s-a întâmplat să întâlnească un orb rătăcit, de care s-a milostivit şi i-a devenit călăuză. Ajungând ei aproape de locul unde mai târziu s-a zidit biserica, orbul, din cauza arşiţei, a fost cuprins de sete şi l-a rugat pe Leon să-i dea apă. Leon a pătruns în desişul din apropiere, căutând un izvor, dar  a venit întristat, fiindcă n-a găsit nici un strop de apă. Ieşind din desiş, a auzit venind de sus un glas: “Nu e nevoie să te osteneşti, Leone, căci apa este aproape”. Leon a început din nou să caute. Şi iarăşi a auzit acel glas: „Pătrunde, împărate Leon, mai adânc în pădure şi, luând apă tulbure, potoleşte setea orbului. Apoi spală cu ea ochii lui cei întunecaţi şi cunoaşte cine sunt eu, care sălăşluiesc aici de multă vreme”. Leon a făcut precum i-a spus glasul şi orbul a început să vadă. După o vreme, Leon a ajuns împărat şi a zidit lângă acel izvor o biserică în cinstea Maicii Domnului, unde s-au săvârşit multe minuni.

Justinian, împăratul romanilor, vindecându-se şi el aici de o boală grea, a ridicat o biserică mai mare, mulţumind astfel Maicii Domnului. Izvorul acesta a vindecat multe suferinţe trupeşti şi sufleteşti. Însăşi împărăteasa Elena, neputând aduce pe lume copii, s-a dus la izvor, s-a rugat Maicii Domnului şi îndată a dobândit mila ei. Astfel l-a născut împărăteasa pe Constantin, marele împărat de mai târziu, care a pus capăt prigoanei împotriva creştinilor.

După mulţi ani, fiindcă apa se înmulţise şi pământul alunecase, biserica Izvorului Maicii Domnului sta să se prăbuşească. Atunci, s-a arătat Preacurata Fecioară şi a sprijinit-o până ce mulţimea de oameni ce se afla la praznic a ieşit şi s-a depărtat de biserică. Şi mai multe decât picăturile de ploaie sunt minunile pe care le-a săvârşit şi le săvârşeşte, fără încetare, Preasfânta Fecioară Maria prin apa acestui izvor.