Inspectorii de muncă , în controale la unităţile economice care lucrează cu nemetale

0
89

În luna octombrie, va avea loc ultima etapă a acţiunii de conştientizare şi control, cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conţinut de siliciu, mineral care are factori de risc maxim în mai multe industrii (fabricarea sticlei, construcţii din argilă, pregătirea şi fasonarea pietrei, etc.) . Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj face parte din acest proiect şi desfăşoară acţiuni conform legislaţiei în vigoare.

 Acţiunea face parte din „Programul cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Dolj, pe anul 2017” şi s-a desfăşurat în trei etape – una de informare, alta de control şi cea de verificare a măsurilor dispuse. Grupul ţintă este format din angajatorii doljeni care fac parte din programul „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”.  Sunt mai multe riscuri pentru sănătatea lucrătorilor din domeniu ,  principalul pericol fiind la plămâni, mai ales când expunerea la praful specific este de lungă durată. „În prima etapă, (luna mai a acestui an), au fost organizate acţiuni de informare la care au participat angajatori doljeni din domeniile tematice. Acţiunile de informare organizate în cadrul acestei etape au urmărit creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţi, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generale de expunerea lucrătorilor la „silicea cristalină ” , dar şi monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor expuşi la acest material”, a precizat  Cătălin Mohora, inspector şef al ITM Dolj.

Controale şi amenzi

Cătălin Mohora

Silicea cristalină este, conform specialiştilor,  al doilea cel mai comun element în scoarţa terestră, dar care are mai multe proprietăţi ce pot pune în pericol sănătatea oamenilor, dacă este folosit necorespunzător. Este motivul pentru care Inspecţia Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, aplică programul aminitit. Pentru angajatori sunt mai multe puncte, cu titlu obligatoriu, cuprinse în proiect: luarea în considerare a capacităţilor lucrătorilor  în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când se încredinţează sarcini; consultarea lucrătorilor la introducerea de noi tehnologii; desemnarea angajaţilor care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie, în vederea asigurării măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de evenimente cu grad ridicat de pericol, etc. „A doua etapă a acţiunii s-a desfăşurat în perioada iunie – iulie 2017, când inspectorii de muncă au efectuat acţiuni de verificare a modului în care unităţi doljene ce desfăşoară activităţi economice de fabricare a produselor din minerale nemetalice acţionează pentru protecţia lucrătorilor expuşi la aceşti produşi. Au fost verificate şase unităţi , în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 166 de lucrători, fiind identificate 11 deficienţe: neefectuarea determinării de noxe profesionale; lipsa informaţiilor adresate angajaţilor în ceea ce priveşte datele cuprinse în Fişa de SSM; nu se verifică utilizarea de către salariaţi a echipamentului individual de protecţie; etc. Pentru deficienţele constatate au fostb trasate măsuri de remediere şi au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale (opt avertismente şi o amendă), în cuantum de 10.000 de lei”, a mai spus Cătălin Mohora. În cea de-a treia etapă, care va avea loc în octombrie, se va verifica modul de realizare a măsurilor dispuse prin procesele – verbale întocmite în iunie – iulie. În cadrul acestei sesiuni, inspectorii de muncă vor acorda o atenţie deosebită gradului de exigenţă în activitatea de control, proporţional cu gradul de pericol social al neconformităţilor constatate.