Dolj: ISU Dolj anunţă exerciţiu de amploare vizând intervenţiile în caz de accident nuclear la Centrala de la Kozlodui

0
84

ISU Dolj va desfăşura săptămâna viitoare un amplu exerciţiu naţional având ca scop evaluarea răspunsului la urgenţă în caz de accident nuclear sever la Centrala Nuclear – Electrică Kozlodui (Bulgaria), precum şi identificarea domeniilor care necesită îmbunătăţiri privind capabilităţile de intervenţie şi documentele de răspuns cu caracter operativ şi procedural de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi al forţelor de intervenţie.

Exerciţiul este planificat a se desfăşura în perioada 02 – 06 octombrie a.c., activităţile prevăzute prin scenariu urmând a fi efectuate atât la nivelul structurilor decizionale (comitete pentru situaţii de urgenţă, centre de conducere şi coordonare a intervenţiei), cât şi în teren, unde vor fi instalate anumite elemente ale dispozitivului de intervenţie. În activităţile planificate urmează a fi implicate autorităţile administraţiei publice locale din toate localităţile situate în zona de planificare la urgenţă corespunzătoare razei de 30 km faţă de amplasamentul centralei, însă, principalele elemente ale dispozitivului de intervenţie vor fi instalate în localităţile Bechet (punct îmbarcare pentru evacuare), Valea Stanciului (raion de decontaminare totală) şi Rojişte (punct de primire-repartiţie persoane evacuate, bază de operaţii, punct de conducere). Pe timpul exerciţiului vor fi exersate planurile de răspuns şi procedurile de intervenţie în vigoare pentru astfel de situaţii de urgenţă, urmând a fi executate activităţile stabilite prin aceste documente operative fie integral, fie parţial, în funcţie de priorităţile stabilite de echipa de conducere a exerciţiului.