Concurs pentru 145 de burse doctorale şi postdoctorale

0
123

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, în calitate de coordonator, împreună cu Institutul de Sociologie şi Institutul de Economie Naţională ale Academiei Române, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în calitate de parteneri în cadrul proiectului ID 141086 “Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale”, a anunţat deschiderea înscrierilor pentru participarea la concurs în vederea acordării de burse doctorale şi postdoctorale.

Obiectivul programului este acela de formarea a cercetătorilor de elită, capabili să promoveze idei inovative; să promoveze colaborarea între specialişti din toate domeniile de cercetare, precum sociologie, economie, sport, comunicare, politologie, antropologie, psihologie, istorie, drept, geografie, artă, teologie etc. “Obiectivul proiectului este promovarea pluridisciplinarităţii şi colaborarea între domenii. Pentru aceasta vom aprecia lucrările de doctorat/ post-doctorale care conţin o deschidere spre social. Programul scoate la concurs 105 burse doctorale acordate pe 16 luni (1800 Ron lunar) şi 40 burse postdoctorale (3700 Ron lunar). La finalul proiectului vor fi acordate premii pentru lucrări ştiinţifice de valoare deosebită (până la 30 premii)”, au precizat organizatorii..

15 mai – data limită de înscriere

 Înscrierile la concurs se vor face până la data de 15 mai 2014, la sediul instituţiei ICCV, CASA ACADEMIEI, str. 13 Septembrie nr. 13, secretariat. Selecţia bursierilor doctoranzi se realizează în urma unui concurs pe bază de dosar.  Selecţia bursierilor la programul post-doctoral se va face pe baza dosarului şi în urma unui interviu prin care candidatul îşi susţine proiectul de cercetare în faţa unei Comisii ştiinţifice interdisciplinare, la o dată care se va anunţa la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru concurs. Rezultatele concursului se vor anunţa (pe site-ul proiectului, precum şi pe siturile ICCV şi ale instituţiilor partenere) până la data de 25 mai 2014. Bursele vor fi acordate în conformitate cu prevederile POSDRU şi asumate în contractul de finanţare. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor, la adresa de e-mail secretariat.iccv@gmail.com. Soluţionarea contestaţiilor se va face conform Regulamentului programului doctoral de către o comisie de specialitate formată din conducători de doctorat.   Pentru a participa la concursului pentru burse doctorale, candidaţii trebuie să fie înscrişi într-un program doctoral în 2011, 2012 sau 2013, să nu beneficieze de burse doctorale din fonduri publice sau FSE, să prezinte un proiect de finalizare a lucrării de doctorat din orice domeniu/profil de specializare doctoral care să includă şi o dimensiune socială şi să prezinte CV-ul şi copiile actelor din DOSAR semnate pe fiecare pagină. În ceea ce priveşte bursele postdoctorale, canidaţii trebuie să fi susţinut public teza de doctorat în perioada 7 aprilie 2009 – aprilie 2014; să nu fi beneficiat de burse postdoctorale din fonduri publice sau FSE; să prezinte un proiect de cercetare din orice domeniu ştiinţific care să implice o componentă socială importantă şi să prezinte CV-ul şi copiile actelor din DOSAR semnate pe fiecare pagină.