EDITORIAL / Dăbuleni: Multă frământare pentru un… lucru bun!

0
118

Pe harta Doljului, Dăbuleniul are statut de oraş, conferit de Legea 83/2004. Chiar dacă echipamentul său edilitar-gospodăresc şi economic – nu şi instituţional – mai are multe de adăugat. Localitatea are faimă, este însă vie, teafără, şi asta nu scapă ochiului. Are însă un liceu teoretic – „Constantin Brâncoveanu” –, cu destoinice cadre didactice, un iscusit manager – Diaconu Luminiţa – şi rezonabile rezultate la bacalaureat, în ultimii ani, care nu puteau scăpa neobservate. Ştacheta performanţei didactice a făcut din Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” un liceu normal, cu program de învăţământ bine dozat şi profesori apreciaţi. De la această margine a lucrurilor, pe de o parte, dar şi de la nevoile imperative ale zonei, pe de altă parte, a plecat o idee salutară a Consiliului Local al oraşului Dăbuleni: înfiinţarea unei şcoli post-liceale sanitare, la nivelul liceului teoretic menţionat. Nimeni nu a crezut, atunci, că drumul de la intenţie la faptă este lung şi presărat cu asperităţi de tot felul. Deşi niciodată socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea… de la târg. Prin hotărârea cu numărul 61/28 decembrie 2016 a CL Dăbuleni, se aproba organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2017-2018. În prealabil, prin adresa numărul 19289/18 noiembrie 2016, după şedinţa ordinară a CL Dăbuleni, din 29 septembrie 2016, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” era înştiinat de opţiunea administraţiei publice locale. Corespondenţa nu se opreşte aici. Prin adresa numărul 254/13 ianuarie 2017 a ISJ Dolj, sub semnătura inspectorului şcolar general, Lavinia Craioveanu, în prezent senator, administraţia locală a oraşului Dăbuleni era înştiinţată de acordarea „avizului conform”, pentru următoarele niveluri de învăţământ şcolarizate: primar, gimnazial, liceal şi post-liceal. În baza hotărârii Consiliului de administraţie al ISJ Dolj din data de 13 ianuarie 2017. Şi tot nu se termină corespondenţa. Fiindcă nu trebuie omis ordinul ministrului Educaţiei Naţionale – cu numărul 4641/17 august 2017 – Liviu Marian Pop, conform căruia „se acorda autorizaţie de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 20 aprilie-9 august 2017”, prevăzute în anexa care făcea parte integrantă din ordinul amintit. Şi în anexă erau prevăzute, pentru Liceul Teoretic „Cosntantin Brâncoveanu” două profiluri: sănătate şi asistenţă pedagogică şi servicii, pentru specializările „asistent medical generalist” şi „tehnician în activităţi economice”. Cum nu putea fi neglijată nicio etapă, în lungul drum al dobândirii statutului de şcoală post-liceală, o delegaţie ARACIP a făcut o evaluare la faţa locului, concluzionând prin procesul verbal încheiat că sunt îndeplinite standardele minimale, corespunzătoare indicatorilor avuţi în vedere. Observator din partea ISJ Dolj a fost inspectorul şcolar Alin Vancea. Rigoarea juridică a întregului demers, cu paşi înlănţuiţi raţional şi cumpătaţi, nu putea avea sincope, din moment ce primar al localităţii este uin jurist experimentat, fostul procuror al Parchetului Curţii de Apel Craiova, Aurel Băjenaru, cu minte ordonată, după toate aparenţele, şi destul calm instituţional. Bătaia de cap a fost cumplită şi finalmente, anul şcolar post-liceal va începe la Dăbuleni cu o clasă de 28 de post-liceeni. Uşor nu a  fost, dar ce mai este… uşor, astăzi. Şi dincolo de izul de gâlceavă, al unora, pe aliniament politic, s-a răzbit. Şcoala post-liceală va fi bugetată şi, inclusiv ISJ Dolj, îşi poate atribui sieşi o bilă albă. Primarul Dăbuleniului şi Consiliul local al localităţii, rămân să fie „judecaţi” de localnici. Deşi se spune că nicio faptă bună… nu mai continuăm.