Calitatea apei s-a îmbunătăţit în Bulgaria, Ungaria şi România

0
101
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, calitatea apei potabile
disponibile pentru consumatorii din Bulgaria, Ungaria şi România s-a îmbunătăţit în ultimii ani datorită finanţării din partea UE, dar este nevoie în continuare de investiţii considerabile. Curtea a examinat acţiunile UE legate de calitatea apei potabile în aceste trei state membre. Auditul a acoperit perioada cuprinsă între data aderării la UE a celor trei state membre şi sfârşitul anului 2016. Per ansamblu, s-a constatat că alimentarea cu apă potabilă de calitate şi accesul cetăţenilor la aceasta au cunoscut o îmbunătăţire , în mare măsură datorită investiţiilor importante care au fost realizate cu fonduri UE în ultimii ani. Suma alocată prin Fondul european de dezvoltare regională şi prin Fondul de coeziune între 2007 şi 2020 pentru gestionarea şi furnizarea apei potabile în Bulgaria, Ungaria şi România se va ridica
în total la 3,7 miliarde de euro. Curtea a subliniat însă că există în continuare zone în care apa din reţeaua publică de distribuţie nu este pe deplin conformă cu Directiva din 1998 a UE privind apa potabilă. În plus, pentru a se asigura accesul la apă de calitate pentru toţi cetăţenii din aceste state membre şi pentru a se garanta întreţinerea corespunzătoare a investiţiilor finanţate de UE, vor fi necesare fonduri suplimentare importante din surse publice naţionale şi din surse private. „Sprijinul financiar acordat de la bugetul UE pentru aceste reţele de apă a fost substanţial, dar el nu trebuie să înlocuiască cheltuielile statelor membre” , a declarat George Pufan, membrul Cur ţii de Conturi Europene responsabil de raport