Modificări la ITP-ul auto

0
68

rarGuvernul a aprobat modificarea şi completarea cadrului general de organizare şi funcţionare a sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, astfel încât noile prevederi să ţină cont de cele mai noi reglementări europene în domeniu.

O noutate adusă este clasificarea defecţiunilor constatate cu prilejul inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, în funcţie de nivelul de risc asupra siguranţei rutiere şi de impactul asupra mediului:

deficienţe minore – care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore;

deficienţe majore – susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;

deficienţe periculoase – care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.

Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe va fi clasificat în categoria corespunzătoare deficienţei mai grave. Dacă la acelaşi element inspectat se constată mai multe deficienţe, vehiculul poate fi încadrat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere. După finalizarea inspecţiei tehnice periodice, persoana care prezintă vehiculul la inspecţie este informată cu privire la orice deficienţe constatate şi care necesită remediere. De asemenea, primeşte certificat ITP conţinând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, iar vehiculului i se aplică un ecuson de inspecţie tehnică periodică. În cazul în care la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe majore sau periculoase, se consideră că inspecţia nu a fost trecută şi va fi necesară o nouă inspecţie a vehiculului în cel mult 30 de zile de la inspecţia iniţială.

De menţionat că, la reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, certificatul de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.

Cerinţele specifice pentru funcţionarea sistemului ITP, precum şi metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor.

Pe lângă aceste schimbări, actul normativ introduce, în acord cu reglementările europene, obligaţiile de raportare ca stat membru al Uniunii Europene, iar Regia Autonomă ”Registrul Auto Român” este desemnată ca autoritate competentă responsabilă de administrarea sistemului naţional de inspecţii tehnice periodice şi ca organism de supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică. Totodată, lista faptelor considerate contravenţii a fost extinsă, cuantumul amenzilor aplicate fiind între 1.000 şi 5.000 de lei. Astfel, pe lângă faptele penalizate conform reglementărilor actuale, se vor considera contravenţii efectuarea ITP în staţii care nu deţin autorizare pentru categoria în care se încadrează vehiculul inspectat, nerespectarea metodologiei, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat de R.A.R. cu ocazia autorizării, atestarea ca bun de circulaţie a unui vehicul care nu a fost prezentat în staţia de inspecţie tehnică, precum şi efectuarea ITP la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului fără ca modificările să fi fost înscrise în documentele respective.

Proiectul de lege adoptat ieri de Guvern modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.