Sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la Geografie

0
485

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe din cadrul Universității din Craiova organizează SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A STUDENȚILOR GEOGRAFI (Ediția a XXVII-a), în data de 16 aprilie 2021.

Manifestarea  se  adresează studenților din ciclurile de licență, master și doctorat, de la facultăți și centre de cercetare cu profil geografic din intreaga țară, urmărind valorificarea rezultatelor obținute în activitățile de cercetare, originalitatea și ținuta științifică adecvate nivelului universitar. Comunicările participanților vor aborda teme din domeniile GEOGRAFIE și TURISM. Lucrările susținute vor fi evaluate de cadre didactice din mediul universitar, existând și o premiere a celor mai bune prezentări. Anul acesta, din cauza situației generate de pandemie, evenimentul se va desfășura on line , iar noutățile sunt disponibile la secțiunea specială a site-ului dedicate studenților geografi de la Universitatea din Craiova www.geografie-craiova.ro sau pe link-ul destinat manifestării http://geografie-craiova.ro/2021/2417/

Tematici diferite

Tematica este făcută pentru fiecare domeniu în parte. Astfel, la Geografie, lista cuprinde următoarele: Caracteristici şi provocări socio-demografice, politice şi economice; Organizarea spaţiului şi dezvoltarea durabilă; Componentele mediului şi caracteristicile impactului antropic; Evaluarea hazardelor şi riscurilor naturale antropice; Didactica geografiei şi promovarea educaţiei pentru mediu; Utilizarea GIS în analizele integrate de geografie. La Turism, situaţia se prezintă în felul următor: Evaluarea şi valorificarea potenţialului turistic; Turismul de nişă şi dezvoltarea durabilă locală; Piaţa turistică; Dinamica şi circulaţia turistică; utilizarea tehnicilor GIS în analize integrate de turism.