Cadru european de examinare a investiţiilor străine directe în UE

0
350

Comisia Europeană a prezentat recent, propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană. În paralel, Comisia va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiţii străine directe în UE şi va institui un grup de coordonare cu statele membre, pentru a contribui la identificarea preocupărilor şi soluţiilor strategice comune în domeniul acestor investiţii.

Comisia propune un nou cadru legal care să permită Europei să îşi păstreze interesele esenţiale. Acesta include: un cadru european de examinare a investiţiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranţă sau de ordine publică; un mecanism de cooperare între statele membre şi Comisie, ce poate fi activat atunci când o anume investiţie străină în unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranţei sau ordinii publice dintr-un alt stat membru; o examinare efectuată de Comisia Europeană din considerente de siguranţă sau de ordine publică pentru cazurile în care investiţiile străine directe în statele membre pot afecta proiecte sau programe de interes pentru Uniune, cum ar fi cele din domeniul cercetării (Orizont 2020), din domeniul spaţial (Galileo), al transporturilor (Reţele transeuropene de transport – TEN-T), energiei (TEN-E) şi telecomunicaţiilor.

Flexibilitatea necesară la nivel naţional

Noul cadru de examinare a investiţiilor la nivelul UE va garanta transparenţa şi previzibilitatea pentru investitori şi pentru guvernele naţionale. El se va baza pe mecanisme naţionale de revizuire deja existente în 12 state membre (Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Franţa, Letonia, Lituania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Spania) şi nu va afecta capacitatea lor de a adopta noi mecanisme de revizuire sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naţionale. În ceea ce priveşte deciziile privind investiţiile străine directe, cadrul european va menţine flexibilitatea necesară la nivel naţional. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce priveşte examinarea investiţiilor.

Efectuarea unei analize aprofundate a fluxurilor de investiţii străine directe

Comisia Europeană a propus, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare. Prima – instituirea unui grup de coordonare privind investiţiile străine directe, care va acoperi toate aspectele incluse în domeniul de aplicare al propunerii de regulament privind examinarea, dar care va constitui, de asemenea, un forum pentru dezbateri mai ample. Şi cea de-a doua, efectuarea unei analize aprofundate a fluxurilor de investiţii străine directe din UE, concentrându-se pe sectoare (energie, spaţiu, transporturi) şi active (tehnologii-cheie, infrastructură critică, date sensibile) strategice, al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranţei sau al ordinii publice. Propunerea de regulament are nevoie de aprobarea Parlamentului European şi a statelor membre în cadrul Consiliului (procedură legislativă ordinară). UE are unul dintre cele mai deschise regimuri de investiţii din lume, iar statele membre ale UE impun, în mod colectiv, cele mai puţine restricţii din lume în ceea ce priveşte investiţiile străine directe (ISD).