Anunţ Agi Prod Com SRL

0
295

 Preoteasa Ion pentru Agi Prod Com SRL, titular al proiectului ”Reamplasare SKID GPL, construire platform betonate, amplasare statie PECO mobile, cabina operator, totem publicitar” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Reamplasare SKID GPL, construire platform betonate, amplasare statie PECO mobile, cabina operator, totem publicitar”  propus a fi amplasat în orasul Filiasi, Bd. Racoteanu, nr. 1A, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni –joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.