Admiterea candidaților romi în învățământul profesional și dual

0
344

Prin Ordinul MEC nr. 4325/2020 – modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020—2021, publicat în Monitorul Oficial, a fost reglementat și calendarul admiterii candidaților romi. Astfel, aceștia romi vor fi repartizați pe locurile destinate lor în învățământul liceal, profesional de stat și dual în zilele de  4 și 5 iulie 2020. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special se va desfășura astfel: 27 mai 2020 – afișarea locurilor speciale pentru candidații romi (acestea se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă); 27 mai 2020—16 iunie 2020, ora 16,00 – eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor; 30 iunie—3 iulie 2020 – completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic; 4—5 iulie 2020 – repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi; 2—3 iulie 2020 –înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, conform unei proceduri stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.