Au fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învăţământul liceal

0
243

Conform metodologiei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au fost stabilite Centrele zonale de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal (anul şcolar 2016/2017), precum şi arondarea unităţilor de învăţământ cu nivel gimnazial la aceste centre.

În judeţul Dolj, sunt stabilite 24 de centre, iar unităţile de învăţământ care vor organiza examenele de Evaluare naţională vor transmite, până pe 12 mai, propunerile de constituire a a comisiei de la acest nivel. La Colegiul Naţional „Carol I” sunt arondate, pe lângă cea gazdă,  Şcolile Gimnaziale  „Decebal”, „Obedeanu”, „Sf. Dumitru”, toate din Craiova, precum şi cea de la Vîrvoru de Jos. La Colegiul Naţional „Elena Cuza”, vor veni elevii de la „Traian”, de la unitatea organizatoare, Liceul Adnetisct , toate din Craiova, precum şi cei de la Bucovăţ, Palilula, Sărbătoarea şi Işalniţa. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” îi va primi şi pe tinerii de la Şcolile Gimnaziale „Ion Creangă” şi nr.38 din Craiova, la care se adaugă unităţile din sălcuţa şi Terpeziţa. La Colegiul Naţional Pedagogic „ Ştefan Velovan” vor sosi şi cei de la Colegiul Tehnic Energetic Craiova , Şcoala „Sf. Gheorghe” Craiova şi din Fărcaş, Goieşti, Pieleşti, Tălpaş şi Ţandăra, iar la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, adolescenţii de acolo îi vor avea colegi de concurs pe cei de la Carpen, Belot, Botoşeşti-Paia, Brabova, Breasta, Cernăteşti, Cleanov, Gogoşu, Greceşti, Pleşoi, Seaca de Pădure, Predeşti. Colegiul Tehnic „Costin Neniţescu” are Şcolile „Elena Farago” şi „Alexandru Macedonski” din Craiova, precum şi pe cele din  Brădeşti, Bîlta şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi. La Liceul Tehnologic „George Bibescu” din Craiova, vor concura elevii Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” şi ai Şcolii „Mihai Viteazul” din Craiova, împreună cu tinerii care vin de la Coţofenii din Dos, Coţofenii din Faţă, Mihăiţa, Almăj, Melineşti şi Negoieşti. Liceul „Matei Basarab” din Craiova: elevii de acolo şi cei de la „Gheorghe Ţiţeica” şi „Nicolae Bălcescu” (ambele din Craiova); Gherceşti, Mischii, Murgaşi. Liceul Teoretic „Henri Coandă” : gazda şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”; Radovan, Ţuglui. La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto vor veni cei de la Podari, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, şcolile speciale „Sf Mina” şi Sf. Vasile, cele din Catargiu, Făcăi (Craiova), precum şi cele de la Vela şi Gubaucea, la care se adaugă „Ethos”. Colegiul „Ştefan Odobleja”: Şcolile din Mofleni, „Mircea Eliade”, „Nicolae Romanescu”, „Anton Pann” Craiova. La Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” : Liceul Tehnologic Auto, Şcolile Gimnaziale „Ion Ţuculescu”, „Mihai Eminescu” (Craiova); Bulzeşti, Leşile, Robăneştii de Jos.

Şi în judeţ va fi activitate

Şi în judeţ vor fi Centre zonale. Astfel, la Liceul Teoretic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi vor fi Şcolile gimnaziale din Filiaşi, Braloştiţa, Fratoştiţa, Răcarii de Sus, Salcia, Scaeşti, Secu, Tatomireşti, Valea Fîntînilor, Valea lui Pătru, Şcoala Profesională din Arfetoaia. Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea: liceul din localitate; şcolile gimnaziale din Întorsura, Lipovu, Belcin, Calopăr, Cerăt, Comoşteni, Drănic, Gîngiova, Horezu-Poenari, Sălcuţa (Calopăr), Segarcea, Şcoala Profesională din Valea Stanciului. Liceul Tehnologic „Ştefan Anghel” Băileşti: Şcolile Gimnaziale  din municipiu; cele din Rast, Galiciuica, Ghidici. La Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cîrcea: unităţile de învăţământ din toate localităţile din zonă – Apele Vii, Castranova, Ciocăneşti, Coşoveni, Drăgoteşti, Ghizdăveşti, Puţuri, Radomir, Teslui, Zănoaga, Leu, Celaru, Dioşti. Liceul din Malu Mare: unităţile pe tronsonul care trece prin Bratovoeşti, Secui, Teasc, Rojişte, Mîrşani, Daneţi, Dobreşti, Ghindeni. La Pleniţa vor concura cei din zona respectivă, la fel cum se va întâmpla şi la Calafat şi Poiana Mare.