Dosarul electronic de sănătate, gata din aprilie

0
70

În urmă cu doi ani, atunci când a fost implementată, reţeta electronică dădea mari bătăi de cap tuturor celor care lucrează în sistemul de sănătate românesc. Nu a fost însă decât primul pas, obligatoriu, pe care spitalele şi cabinetele medicale au trebuit să-l facă pentru informatizarea domeniului sanitar. Urmează ca peste doar două luni fiecare asigurat să aibă un dosar electronic de sănătate, iar la finalul acestui an şi cardul electronic de sănătate va fi distribuit populaţiei.   

Cu o întârziere de câteva luni, dosarul electronic de sănătate va putea fi accesat de asiguraţi din luna aprilie a acestui an atunci când noul sistem ar trebui să devină operaţional. Dosarul electronic de sănătate va asigura stocarea datelor clinice ale pacientului, care acoperă întreaga durată de viaţă a acestuia, suportul pentru furnizarea exactă, completă şi la timp a informaţiilor prin sistemul on-line care funcţionează permanent. De asemenea, acesta va asigura accesul privat şi securizat la datele puse la dispoziţie în DES utilizând cardul de sănătate, dar şi conectarea cu alte sisteme. Datele medicale vor fi furnizate prin intermediul sistemelor informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la prima vizita la medic.

Asiguraţii vor putea consulta dosarul electronic de sănatate prin intermediul unui portal web. De asemenea, ei vor putea solicita medicilor vizualizarea  informaţiilor medicale cuprinse în dosar, prin intermediul aplicaţiilor  informatice pe care aceştia le utilizează în mod uzual sau prin intermediul portalului web dedicat medicilor.

Ce va conţine dosarul electronic

Documentul electronic va cuprinde detalii legate de bolile suferite de-a lungul timpului sau despre orice alt tratament medical urmat. Pot fi stocate toate analizele medicale, radiografiile sau procedurile  pentru a oferi o imagine completă asupra rezultatelor acestora. Fişa medicală ar trebui să conţină datele personale – nume, data de naştere, date de contact -, rude sau alte persoane de contact în caz de urgenţă, numele şi datele de contact ale medicului de familie, informaţii despre asigurarea de sănătate, autorizaţie pentru donarea de organe, boli şi intervenţii chirurgicale semnificative, medicaţia curentă, vaccinări, alergii sau sensibilităţi cunoscute la medicamente sau la alte substanţe, boli semnificative ale membrilor familiei, rezultatele ultimelor examinări medicale, opinii ale medicilor specialişti, rezultatele analizelor şi ale altor investigaţii efectuate. Un avantaj ar fi că după introducerea dosarului electronic, timpul pentru accesul la informaţii medicale necesare în situaţii de urgenţă va fi redus substanţial.

Urmează cardul de sănătate

În ceea ce priveşte cardul de sănătate, cel mai probabil, în a doua jumătate a acestui an doljenii vor putea intra în posesia acestor documte. Distribuirea cardurilor de sănătate se va face, gratuit, prin poştă, în ordinea alfabetică a judeţelor. Reprezentanţii CNAS se aşteaptă ca în semestrul patru al acestui an sau, cel mai târziu, la 1 ianuarie 2015, se fie finalizată distribuirea cardului. Din acel moment decontarea serviciilor medicale se va face doar pe baza cardului de sănătate. Cardul naţional de sănătate va conţine informaţii medicale vitale, cum ar fi grupa de sânge şi RH-ul. Cardul are inscripţionate, la vedere, pe lângă nume şi prenume şi codul de identificare în sistemul de sănătate. În plus, va avea un cip pe care vor fi încărcate de medicul de familie şi alte informaţii esenţiale: CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnostice medicale cu risc vital, boli cronice, dar şi datele de contact ale medicului.

Documentul electronic va avea elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii. Însă, în situaţia în care asiguratul va pierde cardul de sănătate, îl va deteriora sau îi va fi furat, acesta va suporta costurile. În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre aceste situaţii, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional.