La mai mare nu se poate! Doljul, tot pe primul loc, după numărul şomerilor!

0
170

Volumul bunurilor exportate din Dolj a scăzut faţă de anul trecut. Germania rămâne principalul beneficiar al produselor doljene. Mai mult de jumătate din exporturi au fost reprezentate de sectorul  mijloacelor de transport, deşi, aici, se înregistrează o scădere de 13%, faţă de prima jumătate a anului trecut. Şi, ca în ultimele luni, Doljul rămâne cap de serie la numărul de şomeri! Şi, câţi or mai fi ieşiţi din evidenţele statistice?! Tinerii fără studii sunt cei mai loviţi de lipsa unui loc de muncă.

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.06.2015 a fost analizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj. Astfel, exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01. – 30.06.2015 de 570.979 mii euro, cu 5,6% mai mici (-33844 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 92,5% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 7,5%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,6% din total exporturi.

Cum era de aşteptat, pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 52,7%, deşi se înregistrează o scădere cu 13,2% faţă de perioada 01.01. – 30.06.2014. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 50.634 mii euro (-26,9%) decât în perioada 01.01.-30.06.2014.

Doar exportul de produse vegetale a crescut

Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 7,4% din total exporturi şi au crescut cu 39.303 mii euro faţă de perioada 01.01. – 30.06.2014. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 7,3% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,1%. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, cătreGermania(21,2%), Italia (20,1%), Marea Britanie (16,4%), Franţa (7,8%), Belgia (3,5%) şi Olanda (2,7%).

O veste bună, au scăzut importurile

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.06.2015 au fost de 474.379 mii euro, cu 43.849 mii euro (-8,4%) mai puţin decât în perioada 01.01.-30.06.2014. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,1% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-30.06.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,7%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 41.410 mii euro (-18,8%) comparativ cu  perioada 01.01.-30.06.2014. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 540 mii euro (0,4%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 28,7% din total importuri (26,1% în perioada 01.01.-30.06.2014). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 2.837 mii euro (-7,3%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2014. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,2% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Germania, principalul importator

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt:Germania(23,1%), Italia (13,7%), Marea Britanie (8,3%), Turcia (7,6%), Cehia (6,1%), Polonia (5,8%) şi  Franţa (5,8%). Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.06.2015 prezintă un excedent de 116.157 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 107.960 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.06.2015 a fost de 125,5% faţă de 121,7% în perioada 01.01.-30.06.2014.

Cei mai mulţi salariaţi sunt în servicii, cu salariile cele mai mici

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii august 2015, a fost de 124.501 per­soane, în creştere cu 180 persoane faţă de luna iulie 2015 şi cu 2.143 persoane faţă de luna august 2014. Din total, 84.220 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37.342 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2.939 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna august 2015 a fost de 2.209 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2.264 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (2.188 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2.050 lei). Câştigul salarial mediu net în luna august 2015 a fost de 1.588 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1.628 lei în industrie şi construcţii, 1.573 lei în servicii şi 1.478 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.î

“Ne mândrim” cu primul loc la şomaj

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august 2015 a fost de 25757 persoane, în creştere cu 610 persoane faţă de luna august 2014. Din totalul şomerilor, 10.561 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor, 5.183 (20,1%) provin din mediul urban şi 20.574 (79,9%) din mediul rural. În mediul urban 50,2% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,7%. Din totalul de 25.757 persoane, 3.145 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum de 75% şi 636 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum de 50%. Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna august 2015 era de 21.976 (85,3%) persoane.

La sfârşitul lunii august 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 14,2% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între 25-29 ani, 21,2% între 30-39 ani, 28,9% între 40-49 ani, 14,2% au între 50-55 ani, iar 14,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20.944 persoane (81,3%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3.963 (15,4%) sunt cu studii medii, iar 850 persoane (3,3%) au studii superioare. Rata şomajului înregistrată în luna august 2015 a fost de 8,9% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,9% în luna iulie 2015 şi 8,6% în luna august 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna august 2015 a fost de 7,7% (7,6% în luna iulie 2015 şi 7,6% în luna august 2014). Rata şomajului în judeţul Dolj (8,9%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 6-lea peţară.

***

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,1% din valoarea exporturilor României.
  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6%.

***

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

    • locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
    •  locul al 22-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;
    • locul al 18-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
    • locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.