Primăria Craiova acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte

0
171

Primăria Craiova a dat startul înscrierilor de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile pentru care se acordă finanţări conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 225/2019 sunt Educaţie civică (35.000 lei), Cultură (140.000 lei) şi Asistenţă socială şi Mediu (25.000 lei). Documentaţia  este disponibilă pe site-ul www.primariacraiova.ro, în format editabil putând fi pusă la dispoziţia celor interesaţi în urma unei solicitări transmise la adresa de mail imaginecv@primariacraiova.ro.

Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţării la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, strada „A.I. Cuza” nr. 7, în intervalul orar 08.30-16.30, în conformitate cu prevederile „Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005”. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, cu respectarea art. 20, alin. 1 din Legea nr. 350/2005 este 19 iulie 2019, ora 10.00. Deschiderea dosarelor depuse va avea loc în data de 19 iulie, ora 13.00, la sediul Primăriei Craiova. Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte este 22 iulie 2019 – 26 iulie 2019.