Conferinţă internaţională, la finalizarea unui proiect european de combatere a infracţionalităţii economice

0
146

Proiectul „Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă UE” (ENFORCE), aflat în implementare la nivelul Institutului Național de Criminalistică, a ajuns la final. În perioada 13 – 15 decembrie 2022, în Predeal, județul Brașov, Institutul Național de Criminalistică din cadrul Poliției Române a organizat și desfășurat conferința internațională cu tema „International perspectives on forensic investigation of white-collars crime”.

Activitatea a reunit prin participarea fizică, dar și în format on-line (prin sistem de videoconferință), aproximativ 70 de specialiști și practicieni din plan național și internațional (Republica Moldova, Suedia, Ucraina, Marea Britanie, Armenia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Lituania și Malaiezia), cu experiență în domeniul criminalistic, alături de reprezentanți ai sistemului judiciar național și alți profesioniști cu competențe în ceea ce privește protejarea bugetului național și cel al Uniunii Europene. Cele trei zile de conferință au constituit o ocazie prielnică pentru promovarea schimbului de experiență și a celor mai bune practici în ceea ce privește combaterea neregulilor frauduloase ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, prin crearea unui dialog interactiv și împărtășirea cunoștințelor deținute în domeniul de referință. Lucrările conferinței au promovat diferite perspective, abordări, modalități de acțiune și discuții aprofundate specifice domeniilor din competența specialiștilor prezenți la eveniment, cu accent pe prezentarea celor mai moderne tehnologii și tendințe în aplicațiile/activitățile/examinările efectuate, cu scopul de a asigura un nivel optim, prompt și eficient de intervenție în fața criminalității. Activitatea a marcat, de asemenea, finalul proiectului, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Hercule III – Componenta Asistență Tehnică, ce a avut o perioadă de implementare de 24 de luni (01.01.2021 – 31.12.2022) şi un buget total de 676.294,50 Euro, dintre care 541.035,20 Euro (80%) a reprezentat finanțarea acordată de instituția finanțatoare. Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar, prin metode științifice ale structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române, în scopul combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale UE. Adițional conferinței internaționale, în cadrul proiectului, au fost achiziționate echipamente de ultimă generație (48 de complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, 1 sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, 70 de dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, 20 de sisteme informatice pentru examinarea criminalistică a probelor) și soluții informatice cu specific criminalistic, necesare structurilor criminalistice din plan regional și național în lupta împotriva criminalității economico-financiare. Pentru operaționalizarea acestora, au fost desfășurate activități de instruire în ceea ce privește utilizarea echipamentelor, destinate utilizatorilor finali de la nivelul Poliției Române. Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat din tehnicieni, specialiști și experți care își desfășoară activitatea în domeniul criminalistic, specialiști din domeniul investigării criminalității economico-financiare, precum și alți specialiști implicați în procesul judiciar și reprezentanți ai altor autorități/instituții cu competențe în domeniul de referință.