„O nouă şansă pentru educaţie, o şansă pentru viitor” / Şcoala gimnazială din Podari, parte a unui proiect de anvergură

0
314

Despre învăţământ se vorbeşte la tot pasul. Şi cu bune şi cu mai puţin bune. Cert este că, omul sfinţeşte locul şi lucrurile făcute sunt după chipu-i şi asemănarea sa. Într-o comună ce plezneşte de vitalitate, cum este Podariul, nu e o surpriză că, Şcoala gimnazială de aici probează calitatea şi competenţa, accesând, totodată, proiecte europene cu impact major în comunitate.

Instituţie de prestigiu a învăţământului doljean Şcoala gimnazială Podari are o istorie de câteva decenii. Şi-a început activitatea la 15 septembrie 1971, drept primul şi cel mai mare lăcaş de cultură al comunei Podari. Construită în stilul modern al arhitecturii pe verticală, unitatea de învăţământ avea să devină prestigios simbol de cultură şi civilizaţie al Doljului, între anii 1982-1991 şcoala funcţionând cu clase de la I la a X-a, cu efective anuale de 50 de elevi în program de două ture. În prezent, şcoala dispune de 25 de săli de clasă, 4 laboratoare moderne de fizică, chimie, biologie şi informatică, 1 sală de sport şi o bibliotecă consistentă. Învăţământul preşcolar cu cei 183 de copii înscrişi la grădiniţele din Podari, Balta-Verde, Branişte, Livezi şi Gura-Văii, cel primar cu cei 232 de elevi repartizaţi în 14 clase şi cel gimnazial cu 207 de elevi repartizaţi pe 9 clase reprezintă bolta sub care locuitorii din Podari privesc spre noi destine, speră ei, şi mai bune.

Contribuţia proprie, peste 100.000 de lei

Pe acest fond prielnic nu aveau cum să nu debuteze alte activităţi de interes în spaţiul educaţional al comunei. Şcoala gimnazială Podari, în calitate de Beneficiar al proiectului „O nouă şansă pentru educaţie, o şansă pentru viitor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2, contract POSDRU/181/2.2/S/152877 a anunţat, ieri, rezultatele intermediare realizate în cadrul proiectului sus-menţionat.

 Proiectul se desfăşoară în perioada 23 martie 2015 – 23 noiembrie 2015 şi este implementat în parteneriat cu Partener 1: unitatea administrativ-teritorială Comuna Podari, Partener 2: Asociaţia Trend şi Partener 3: Uniunea Armenilor din România. „Rezultatele intermediare relevante constau în: 200 de dosare de selecţie a preşcolarilor şi elevilor cu risc de abandon, furnizarea de servicii After school pentru 200 de preşcolari/elevi în Podari şi Bucureşti, 75 de dosare de selecţie a persoanelor sub 18 ani care au părăsit timpuriu şcoala, consilierea unui număr de minimum 75 de persoane sub 18 ani, care au părăsit timpuriu şcoala, furnizarea de servicii de tip A doua şansă pentru 75 de persoane sub 18 ani care au părăsit timpuriu şcoala, 200 de dosare de selecţie a părinţilor preşcolarilor/elevilor cu risc de abandon şcolar, consilierea a 200 de părinţi ai preşcolarilor/elevilor cu risc de abandon şcolar în Podari şi Bucureşti şi 4 cursuri de dezvoltare pentru cei 200 de părinţi”, ne-a precizat Marilena Andreescu, manager de proiect.

Sume importante puse în joc

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.035.881,82 de lei; valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile de 4.935.164,19 de lei; iar contribuţia solicitantului este de 100.717,64 de lei. În cadrul proiectului au mai fost furnizate servicii de tip „Şcoală de vară” în Podari şi Bucureşti pentru 200 de elevi, s-au defăşurat 14 evenimente de informare la nivel regional şi local pentru informarea şi conştientizarea cu privire la importanţa educaţiei copiului şi a familiei.