Primăria Întorsura încalcă legea învăţământului pentru o brutărie

0
754
Constantin Camen

În urma articolului „Bătaie de joc pe bani publici la Primăria Întorsura” apărut în cotidianul nostru, în urmă cu două zile, la Primăria Întorsura s-au cam încins spiritele. Unii au intrat în panică şi probabil că au şi motive. Altfel nu se justifică toate mesajele transmise directorului şcolii din localitate, Mădălina Cîrstocea, că ar fi bine să renunţe la a mai vorbi de toate problemele de la unitatea de învăţământ şi de la Primăria Întorsura. De ce au intrat aceşti oameni în panică şi care este adevărata miză? Poate cele 5 hectare de teren care aparţin şcolii din Întorsura, pe care primarul le-a pus la bătaie fără să aibă avizul Ministerului Educaţiei, aşa cum prevede legea.     

În articolul din data de 20 februarie a.c. arătam că la şcoala din Întorsura s-au făcut o serie de lucrări şi nu au fost respectate normele legale. Primarul Constantin Camen, într-o discuţie telefonică, ne-a spus că totul este o minciună şi ne-a invitat la Întorsura pentru a ne prezenta marile realizări. De ce doreşte acum să prezinte şcoala, grădiniţa şi grupul sanitar? Poate pentru că a chemat la ordin constructorii şi i-a pus să ducă la bun sfârşit contractele. Pentru că în 2011, când inspectorii Camerei de Conturi Dolj au efectuat la Primăria Întorsura un control,  lucrările nu aveau o problemă, să spunem, de calitate, ci nu erau realizate în totalitate, dar în toate situaţiile apăreau ca terminate, iar recepţiile erau făcute şi banii plătiţi.

Neglijenţă şi nepăsare în realizarea lucrărilor de la şcoala din Întorsura

În discuţia purtată, primarul Constantin Camen tot spunea că Raportul Camerei de Conturi Dolj trebuie lăsat deoparte. De ce? Poate pentru că nu îi era deloc favorabil? Şi dăm un singur exemplu în legătură cu lucrările de la şcoala şi grădiniţa din comuna Întorsura: „Persoanele cu atribuţii în domeniile în care au fost constatate nereguli sunt Veza Carmen-directorul şcolii din Întorsura, contabilul Meleancă Mugurel, care a acordat viza pentru control financiar preventiv, şi primarul Camen Constantin-preşedintele Comisiilor de recepţie.
În notele de relaţii date acestea arată: Veza Carmen şi Meleancă Mugurel arată că, deoarece nu sunt de specialitate, au angajat pentru verificare lucrărilor diriginte de şantier, recunoscând că acesta nu a verificat situaţiile de lucrări, nu a urmărit modul de desfăşurare a lucrărilor, iar la recepţie nu s-a făcut verificarea conform situaţiei din teren, afirmaţii care nu justifică însă plata unor lucrări şi servicii care nu au fost executate sau prestate; Camen Constantin în nota de relaţii arată că a procedat la recepţia finală a lucrărilor fără ca acestea să fie terminate, din neglijenţă, iar la încheierea contractului cu SC Sed Impex SRL pentru înlocuirea tâmplăriei PVC grădiniţă în valoare de 74.708 lei nu a avut deviz-ofertă”. Bine că primarul Constantin Camen nu s-a făcut medic, pentru că la neglijenţa afişată ar fi fost foarte grav. Dar dincolo de asta, în calitate de preşedinte al Comisiilor de recepţie, a recunoscut că a recepţionat lucrările fără ca acestea să fie terminate. Despre fostul director al şcolii din Întorsura, Carmen Veza, nici nu are rost să mai discutăm, deoarece în cazul acesteia este vorba de nepăsare pentru instituţia pe care o conducea dacă nu i-a cerut măcar o dată dirigintelui de şantier să îi prezinte stadiul lucrărilor.

Terenurile şcolilor pot fi închiriate numai cu aviz de la Ministerul Educaţiei

Cea mai arzătoare problemă pentru primarul Constantin Camen devine suprafaţa de teren de cinci hectare, care conform Titlului de Proprietate nr. 1983 aparţine şcolii din Întorsura. Conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată şi actualizată, art. 166 alin. 6, terenurile care aparţin instituţiilor de învăţământ pot fi doar închiriate, cu revizuire anuală, dar cel mai important, acest lucru nu poate fi făcut fără avizul Ministerului Educaţiei: „(…) Bunurile, inclusiv terenurile aflate în  administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi închiriate pe baza de contract,  încheiat în conformitate cu prevederile legale, cu revizuirea  anuală a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condiţiile prevăzute la alineatele precedente se face cu prioritate pentru activităţi de învăţământ”.

Cum serveşte o brutărie ”activităţii de învăţământ”

Ori pe terenul şcolii din Întorsura s-a ridicat o brutărie, presupunem că în urma unui contract de închiriere cu Primăria Întorsura, pentru că îi suspectăm că măcar atâta lucru ştiu şi ei, şi nu au recurs la concesionarea terenului. Este evident că această  clădire nu îndeplineşte două condiţii ca să fie ridicată pe suprafaţa cu pricina: Primăria Întorsura nu a respectat „metodologia stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului” şi nu văd cum o brutărie foloseşte „activităţii de învăţământ”. Să nu mai vorbim că mai există şi un Ordin al ministrului învăţământului cu nr. 3320 din 1996 tot cu privire la terenurile care aparţin instituţiilor de învăţământ, în care sunt stabilite foarte clar condiţiile în care ele pot fi închiriate. Pentru că trebuie spus că atunci când se desfăşurau aceste evenimente Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată şi actualizată, era în vigoare şi la fel şi  Ordinul nr. 3320/1996.

„Actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept”

Pe vechea lege, nerespectarea acestor condiţii atrăgea doar o contravenţie. Dacă primarul Constantin Camen ar aduce în favoarea sa faptul că Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată şi actualizată, este abrogată, trebuie spus că în noua Lege a învăţământului nr. 1/2011 astfel de fapte constituie infracţiuni şi sunt pedepsite conform legii penale, iar schimbarea destinaţiei terenului aduce după sine şi anularea de drept a contractului încheiat. Iar toate acestea chiar dacă terenurile fac parte „din domeniul public local şi sunt administrate de către Consiliile Locale”. „(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului. În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale”, se arată în Legea învăţământului nr. 1/2011, art. 112. În aceste condiţii este de înţeles, aşa cum spuneam, panica în care au intrat şi toate reacţiile lor, ce merg de la o negociere cu persoanele care au dezvăluit aceste nereguli şi până la ameninţări care privesc familia şi alţi apropiaţi ai acestora. Brutăria nu are ce căuta pe terenul şcolii din Întorsura, iar autorităţile abilitate ale statului ar trebui să se autosesizeze în acest caz.