Bistreţ: Conform proverbului, „orice faptă bună nu rămâne… nerăsplătită!”

0
7566

La Bistreţ, comună de referinţă a Doljului, primăriţa Antonie Cristiana, aflată la al patrulea mandat, şi-a ales în mandatul precedent, ca viceprimar, pe Dinu Aurică, deşi nu multe detalii îl făceau frecventabil pentru demnitatea respectivă. Nu se revendica de la ceva măsurabil, concret, şi aici vina este a primăriţei. Dinu Aurică şi-a văzut, cum se spune, de treabă, patru ani, a ţinut capul la cutie, după care, în mandatul actual, a considerat că „poate mai mult”. În planul agonisirii. Interesul personal a devenit precumpănitor, în faţa celor ale comunităţii. Nu e un unicat. Atenţionat, la început mai discret, apoi mai tranşant, a uitat de faptul că primăriţa actuală îl inventase ca viceprimar, considerând acum că meritele personale îl aduseseră pe o funcţie de decizie administrativă, cu destule prerogative, prevăzute de Codul administrativ, interpretate după ureche. La 9 decembrie 2021, Consiliul local al comuniei Bistreţ, în şedinţă ordinară, în baza raportului de motivare, întocmit în conformitate cu prevederile în vigoare, a aprobat (11 voturi pentru, 1 contra şi o abţinere) eliberarea din funcţia de viceprimar a lui Dinu Aurică, aprobându-se păstrarea statutului său de consilier local. O concesie până la urmă. Cum s-a ajuns la acest capăt de drum este totuşi interesant, pentru peisajul administraţiei publice judeţene, mai ales că „destituitul” se vrea în continuare unde a fost şi s-a simţit bine. În consecinţă, s-a adresat justiţiei. Hotărârea nr. 99/2021 a Consiliului local Bistreţ privind eliberarea din funcţia de viceprimar a lui Dinu Aurică a primit viza de legalitate a Instituţiei prefectului Dolj. Pe aliniament politic, Dinu Aurică a fost exclus din organizaţia social-democraţilor din Bistreţ, decizia fiind validată recent de forul politic judeţean, ierarhic superior. În mare cam aşa stau lucrurile: nimic nou sub soare, în afara reconfirmării proverbului conform căruia nicio faptă bună nu rămâne… „nerăsplătită.”

 

Cum se apără Dinu Aurică?

Printr-o plângere prealabilă, adresată Instituţiei prefectului Dolj, Dinu Aurică solicită anularea hotărârii Consiliului local Bistreţ (nr.99/9 decembrie 2021) pe motivul că aceasta era nelegală şi netemeinică, cu încălcarea prevederilor legale ale OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Motivaţia este puerilă: şedinţa nu a fost convocată în mod egal ca fiind ordinară; convocatorul de şedinţă nu are număr de înregistrare şi nu poate face dovada convocării; eliberarea din funcţie s-a făcut nelegal întrucât se afla în concediu de odihnă (a participat totuşi la şedinţă, cum şi recunoaşte) ş.a.m.d. În opinia sa, „revocarea din funcţie a fost una arbitrară, mandatul viceprimarului fiind unul reprezentativ, acesta exercitându-şi atribuţiile funcţiei de autoritate publică în serviciul colectivităţii locale şi fiind responsabil în faţa acesteia, nu în faţa consilierilor ce l-au ales”. Bun jurist şi-a ales Dinu Aurică! De asemenea, viceprimarul, în aceeaşi cheie juridică „insolită”, nu îndeplineşte atribuţiile stabilite de consilierii locali care l-au ales, ci doar pe acelea stabilite de lege. Numai prostioare, de-a valma, toate de-a dreptul jenante. Codul administrativ spune altceva la articolul 152, şi anume că „viceprimarul este subordonatul primarului şi (atenţie la conjuncţie!), în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia”. Ales prin vot secret, cu majoritate absolută din rândul membrilor consiuliului local (la propunerea primarului sau a consilierilor locali), eliberarea din funcţie se face de consiuliul local – principiul simetriei – prin hotărâre adoptată cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice, române şi străine, precum şi în justiţie. Cum înţelegea Dinu Aurică actul de administraţie publică ne-am lămurit: avocatul angajat a răstălmăcit la greu. Vorba aia „Daolică dodă p’aici lumea mă mănâncă”. Când nu ştii deloc administraţie este greu peste tot. Sentimentul responsabilităţii este muribund, în nu puţin locuri.

 

Câte ceva din… palmares!

Eterna ipocrizie aberează marţial. Dar s-o lăsăm în pace. Numai că în luna iulie a anului trecut, printr-o „înştiinţare”, sub semnătura primarului Antonie Cristiana şi a consilierului acesteia, Petrişor Alexandru Marian, ex-viceprimarul Dinu Aurică era atenţionat să nu lucreze „abuziv” anumite perimetre de teren cu destinaţia „păşune”. Vax! La 25 mai 2021, cetăţeanul Bobolocu Marin solicita la rândul lui sprijin în clarificarea situaţiei cu privire la terenurile pe  care le lucra din 2015, în baza contractelor de arendă, ocupate acum abuziv de… Dinu Aurică. Problema cu terenurile muncite abuziv e mai largă. Şi deloc singulară. În luna decembrie 2020, în perioada 14-15 decembrie, la nivelul comunei Bistreţ a fost efectuat un control inopinat de AJIPS Dolj, pe Legea 416/2001, solicitându-se acte pentru verificare. Întrucât nu fuseseră îndeplinite atribuţiile ce-i reveneau prin fişa postului, s-a ales cu o amendă. Tot cu privire la Legea 416/2001, Bistreţul a mai avut un control în perioada 9-13 septembrie 2021 din partea AJIPS Dolj şi din nou nu s-a ieşit bine. Pe lângă activitatea de viceprimar, Dinu Aurică era implicat şi în activităţi familiare: lucrări agricole, aprovizionare magazin alimentar, şofer tir, toate acestea în timpul programului de la primărie. Apariţia pe reţelele de socializare, la una din investiţiile comune, mai exact baza de agrement Bistreţ, pentru a consuma băuturi alcolice pe muzică, la volum mare, aşa s-a spus, a pus într-o lumină proastă, poftim – nefavorabilă, imaginea primăriei. Acum şi Consiliul local al comunei: cine refuză un şpriţ sau o bere rece, acompaniată de muzică de la o bază de agrement? Filmul derapajelor de tot felul e lung şi n-are rost să enumerăm întreg palmaresul fostului viceprimar. Căruia i-a lipsit şi tactul, şi spiritul de echipă, şi cel de recunoştinţă. S-a aruncat singur într-o gârlă, uitând că nu ştie să înoate. Dacă poate fi supărat pe cineva, persoana respectivă este el însuşi.