ISJ Dolj şi CJ Dolj dezvoltă învăţământul din teritoriu

0
290

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj  sunt în strânsă colaborare pentru dezvoltarea învăţământului din teritoriu. ISJ Dolj a transmis, în judeţ, ceea ce trebuie făcut în acest sens. Este vorba de dotarea unităţilor de învăţământ cu tot ceea ce ţine de dezvoltarea unei educaţii performante, prin PNRR.

FOTO: arhivă

Ambele instituţii sunt în strânsă legătură, în acest sens fiind prezentat comunicatul ISJ Dolj : “În conformitate cu Adresa Consiliului Județean Dolj nr. 35054/19.12.2022, înregistrată la I.S.J. Dolj cu nr. 1246/19.12/2022,  în vederea identificării nevoilor unităților școlare pentru abeneficia de oportunitatea de finanțare oferită de PNRR – componenta C15 Educație, aplicant Consiliul Județean Dolj, vă transmitem atașat macheta ce cuprinde necesarul de dotări pentru unitățile de învățământ din județul Dolj. Macheta completată și redenumită cu numele unității de învățământ se va transmite până joi, 22decembrie, ora 10:00, în format editabil (Excel), pe adresa de mail lucian.paun@isjdolj.ro și la numerele de fax ale I.S.J. Dolj (document asumat prin semnătură și ștampilă).

Conform Ghidului Solicitantului, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precum și cluburile sportive și palatele copiilor, centrele județene de asistență psihopedagogică vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.

În cadrul acestui apel vor fi susținute patru tipuri majore de investiții:

  • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic;
  • dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic;
  • dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive;
  • echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe, precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului ( palate, cluburi, cluburi sportive).

Conform adresei Consiliului Județean Dolj, la completarea machetei atașate  cu necesarul de echipamente digitalese va ține cont ca în unitățile de învățământ și unitățile conexe eligibile din rețeaua unităților școlare să fie evitată dubla finanțare. Astfel, vor fi inventariate și echipamentele TIC achiziționate, începând cu anul 2020, din surse de finanțare(ROSE, POC, PNRAS etc).

Pentru eficientizarea completării datelor, vă transmitem, anexat, tipurile de indicatori obligatorii și plafoanele pentru fiecare tip de investiție”.

 

Inspector Școlar General,

Prof. dr. Daniel Alexandru ION

 

 

 

                                 Inspectori Școlari,

Prof. Nicoleta LIȚOIU

Prof.  Ștefan Alexandru LIȚĂ

Inf. Lucian PĂUN