S-a stabilit calendarul „corigenţelor”, pentru anul şcolar 2018 – 2019

0
78

La începutul acestei luni, a apărut calendarul desfăşurării examenelor de corigenţă, în anul şcolar 2018 – 2019, perioada de desfăşurare fiind 15 – 25 iulie 2019, pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, respectiv pentru clasele cu stagii de pregătire practică, şcoală post-liceală sau de maiştri. Elevii din cls.a VIII-a , care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în cls. a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, sau, după caz, la învăţământul profesional şi învăţământul profesional dual, conform legislaţiei în vigoare. Elevii corigenţi, care nu se vor prezenta la sesiunea de susţinere a examenelor sau care nu vor promova vor fi declaraţi repetenţi. Tinerii din clasele terminale de liceu, care au trecut peste „corigenţă”, se pot înscrie pentru Bacalaureat pe 26 iulie 2019, sesiunea de toamnă a anului viitor. De asemenea, elevii anilor finali de învăţământ liceal, profesional şi al stagiilor de pregătire practică, declaraţi promovaţi la examenele de corigenţă, se pot înscrie în sesiunea de toamnă  la certificarea competenţelor profesionale. În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul celor nepromovate, se organizează o sesiune specială de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar.