„Educaţia socială” – disciplină pregătită în şcolile din Dolj

0
354

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, către toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din Dolj, o scrisoare metodică disciplina de învăţământ „Educaţie socială”. Aceasta are drept scop precizarea unor aspecte esenţiale, referitoare la modul în care se aplică prevederile legale în vigoare, referitoare la materia amintită. În conformitate cu legislaţia, în anul şcolar 2017 – 2018, la cls. a V-a a început predarea acestei discipline, având tematica „Gândirea critică şi drepturile copilului”, care este studiată o oră pe săptămână, în cadrul ariei curriculare „Om şi societate”. Din acest an şcolar, şi elevii clasei a VI-a vor pregăti materia, tematica fiind „Educaţia interculturală”, tot în cadrul uneo ore de curs/săptămână. În anul şcolar 2019 – 2020, cei din cls. a VII-a vor începe studiul la aceeaşi disciplină, problematica fiind „Educaţia pentru cetăţenie democratică”, înlocuind „Cultura civică”. Încadrarea cadrelor didactice trebuie să respecte metodologia valabilă în anul şcolar respectiv. Proiectul educaţional pentru această disciplină , la nivelul competenţelor specifice, activităţilor de învăţare şi conţinuturilor, are alocat un buget de timp de 25 – 30 % din cel total de timp, pe an de sudiu. În elaborarea şi derularea proiectului educaţional, îndiferent de anul de studiu, elevii, coordonaţi de profesori, vor parcurge mai multe etape: alegerea temei; elaborarea fişei de proiect, cu recomandarea repectării modelului din programa şcolară; evaluarea activităţii lor; corelarea competenţelor specifice ale unei unităţi de învăţare activităţile şi conţinuturile; planificarea tuturor activităţilor, conform modelelor propuse în cadrul programelor şcolare.