Mobilitatea forţei de muncă în domeniul construcţiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria

0
80

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia în calitate de Beneficiar Lider, implementează proiectul „Dezvoltarea pieţei comune a forţei de muncă şi a euro” în parteneriat cu Asociaţia CONSTRUCT CLUSTER Oltenia (ACCO), Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Centrul Naţional pentru Servicii de Informare Pleven, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată şi inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă.

Proiectul are drept scop creşterea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea situaţiei economice din regiunea transfrontalieră prin iniţiative care să activeze mobilitatea forţei de muncă în regiune. Obiectivul principal va fi realizat prin capitalizarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului implementat anterior ”AGRICONS – Piaţa virtuală pentru produsele agro-alimentare şi din construcţii, instrument modern de susţinere a dezvoltării comune a afacerilor în zona transfrontalieră România – Bulgaria”.

Activităţile proiectului includ: elaborarea unui studiu privind cercetarea nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin, Montana, Vraca, Pleven din Bulgaria, întâlniri de promovare a rezultatelor studiului cu reprezentanţi ai instituţiilor şi firmelor interesate din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin, Montana, Vraca, Pleven din Bulgaria; elaborarea şi tipărirea unui dicţionar de termeni specifici din domeniul construcţiilor, organizarea a 4 training-uri autorizate pentru grupurile ţintă, a 4 stagii şi schimburi de experienţă în România şi Bulgaria; a 4 târguri de locuri de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă din zona transfrontalieră a proiectului (judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi în România şi districtele Vidin, Montana, Vraca, Pleven din Bulgaria); crearea a 3 centre de informare şi consiliere pentru cei interesaţi de domeniul construcţiilor; o campanie de informare şi publicitate în mass-media (TV, radio, on-line), realizarea unui film pentru promovarea activităţilor proiectului.

Bugetul total al proiectului este de 477.030,23 euro.

Grupul ţintă vizat de proiect este format din persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii în construcţii, în special tineri, cetăţeni români şi bulgari din spaţiul transfrontalier, dar şi din angajatori din domeniul construcţiilor care caută persoane doritoare să lucreze în acest domeniu şi care să fie specializate la locul de muncă în vederea creşterii productivităţii muncii şi scăderea migrării populaţiei active.