Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Dolj, decisă în aceste zile

0
350

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a scos la concurs postul de director executiv al Direcţiei pentru Agricultură din 12 judeţe, inclusiv Bucureştiul. Printre acestea şi D.A.J. Dolj. Concursul este organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru că este vorba de funcţii publice de conducere vacante în cadrul unor instituţii publice subordonate MADR. Ieri, începând cu ora 10.00, s-a susţinut proba scrisă. Pentru conducerea D.A.J. Dolj au mai rămas în luptă trei candidaţi, dintre aceştia doar unul provenind din interiorul D.A.J. Dolj. Mâine, 21 septembrie a.c., se va desfăşura concursul pentru postul de director executiv adjunct, proba scrisă, Doljul figurând în graficul de competiţie. Pentru acest post s-au înscris doar doi candidaţi, ambii din interiorul D.A.J. Dolj. Cu atribuţii crescute, prin noua reglementare juridică a direcţiilor pentru agricultură judeţene, şi cu presiunea tot mai mare de la conducerea MADR – raportări în timp limită, monitorizări producţii, colectarea de informaţii lor contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului – viitoarea conducere a D.A.J. Dolj va trebui să facă faţă unui volum de muncă tot mai ridicat, alături de o echipă de angajaţi, numeric, insuficientă.

  directia agricolaÎn următoarele zile vom afla noua echipă de conducere a Direcţiei pentru Agricultură Dolj. Şi aceasta pentru că ministerul de resort a decis să desfăşoare prin A.N.F.P. concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director executiv şi director executiv adjunct. Ing. Liliana Săvulea, actualul director executiv al D.A.J. Dolj nu şi-a manifestat intenţia de a se înscrie la concurs, motiv pentru care devine evident că locul său va fi ocupat în scurt timp de altcineva.

Concurs după concurs

  Pentru postul de director executiv s-au înscris, iniţial, şase candidaţi: Ion Gavrilescu, Călugăru Stelică Cristinel, Filimon Delia Alexandra, Roşu Viorica, Popa Adrian, Săvulea Ştefan. Călugăru Stelica Cristinel s-a retras din competiţie şi rămâne să concureze, mâine, pentru director executiv adjunct, iar Filimon Delia Alexandra, actualmente director economic al D.A.J. Dolj, nu s-a mai prezentat, ieri, la proba scrisă. Lupta se va da, aşadar, între Ion Gavrilescu, Roşu Viorica şi Săvulea Ştefan –  acesta din urmă fiind soţul Lilianei Săvulea, cea care conduce, în prezent, D.A.J. Dolj.

  Pentru director executiv adjunct la D.A.J. Dolj vor intra, mâine, în concurs: Călugăru Stelică Cristinel şi Gavrilescu Ion, ambii având funcţia de consilier superior în cadrul D.A.J. Dolj. Şi unul, şi celălalt au o experienţă bogată în activitatea D.A.J. Dolj. Indiferent cine va ieşi, aici, câştigător, devine plauzibil că ritmul de lucru va rămâne ridicat.

Competenţele D.A.J.-urilor, sporite în ultimul an

  Prin ultima modificare a legislaţiei în materie, Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru agricultură judeţene li se trec în sarcină nu mai puţin de 36 de atribuţii, unele cu un volum de muncă ridicat. Şi, ca să ne referim numai la câteva dintre aceste prerogative, realizăm că directorul executiv al D.A.J. Dolj va avea nevoie de nervi de oţel: realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare; autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţiile cu această destinaţie; îndeplineşte atribuţii de verificare, analizare, avizare şi înaintare către MADR, după caz, a documentaţiilor întocmite în vederea eliberării avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol, avizului prealabil sau activităţilor subsecvente acestor proceduri, potrivit legislaţiei în vigoare.

  Or, în acest context se poate pune întrebarea dacă D.A.J. este sau nu este for metodologic? În absenţa funcţionării unei camere agricole, pentru care s-au făcut nişte alegeri, potrivit legii în vigoare, singurul organism din subordinea directă a M.A.D.R., care poate centraliza nişte date despre starea agriculturii doljene rămâne Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj. Schimbările periodice de directori executivi, aproape fără nicio noimă, chiar prin concurs, nu rezolvă mare lucru. Mai ales acum, când, potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză, industria şi agricultura vor accelera creşterea economiei, agricultura estimându-se că va avansa cu 3%, faţă de prognoza anterioară de 1,9%.