Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are proiectul planului de şcolarizare pentru 2018-2019

0
292

Anul şcolar 2017-2018 este în plină desfăşurare, dar s-au făcut şi planurile pentru 2018-2019, aflate în faza de proiect, printr-un ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 5472/07.11.2017, prin care a fost aprobată „Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului  conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 ”. Luând act de această prevedere, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în teritoriu, către toate instituţiile subordonate, toate precizările, stabilind şi un termen de depunere a proiectelor – 28 decembrie a.c.

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, se va înainta, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, până pe data de 28 decembrie 2017, machetele prezentate fiind găsite pe site-ul ISJ Dolj. „Proiectul planului de şcolarizare şi fundamentarea acestuia vor fi dezbătute în Consiliul Profesoral şi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, după care se înaintează ISJ Dolj. Proiectul va fi însoţit, în mod obligatoriu, de o Notă de fundamentare, în care sunt mai multe menţiuni”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Trei dintre cele invocate sunt foarte clare: „Pentru anul şcolar 2018 – 2019, am luat toate măsurile care se impun pentru a nu mai organiza clase sub efectivul minim, în conformitate cu Legea Educaţiei … şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat, potrivit costurilor standard în vigoare, corelate cu numărul de elevi/preşcolari ”; „Proiectul planului de şcolarizare respectând O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată, prin modificări, prin Legea nr. 87/2006…”; „Proiectul planului de şcolarizare şi fundamentarea acestuia a fost dezbătut de Consiliul Profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie”.

 Conducerea ISJ Dolj a mai spus ceva, către instituţiile de învăţământ: „În conformitate cu prevederile cu art. 18 din OMEN nr. 5472/2017, veţi dispune toate măsurile necesare pentru ca datele referitoare la proiectul planului de şcolarizare să fie transmise la ISJ Dolj şi încărcate pe aplicaţi SIIIR, până pe 28 decembrie, ora 10.00”.