Şanse sporite pe piaţa muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunile Sud-Vest şi Nord-Vest

0
190

SC Invest Trust SRL Craiova, în parteneriat cu Asociaţia Global Help Craiova şi Asociaţia Pontes Cluj-Napoca, au susţinut în perioada 16 – 18 octombrie 2015, în Sala de Conferinţă a Hotelului Teleferic din Poiana Braşov, Sesiuni de Diseminare a Rezultatelor proiectului „Şanse sporite pe piaţa muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunile Sud-Vest şi Nord-Vest”.

Sesiunile au ca obiectiv general dezbaterea rezultatelor, cu experţi invitaţi din mai multe regiuni de implementare. La aceste dezbateri au participat 48 de persoane din ţară şi s-au desfăşura pe parcursul a  două zile, efectuându-se prezentări detaliate ale rezultatelor obţinute pe fiecare activitate implementată în cadrul proiectului, dar şi perspectivele de continuare a perioadei de sustenabilitate.

În cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 705 de persoane vulnerabile (408 de persoane de etnie rroma şi 339 persoane cu dizabilităţi) din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, au beneficiat de un sistem de sprijin integrat în scopul evitării excluziunii sociale, discriminării şi riscului de sărăcie, pentru creşterea gradului de integrare sau reintegrare pe piaţa muncii. Au fost pregătite 8 suporturi de curs moderne şi accesibile pentru următoarele calificări: îngrijitoare bătrâni, frizer, manichiurist-pedichiurist, modelator ceramică, florar decorator, operator introducere, prelucrare şi validare date, tehnician maseur, lucrător social,  la care au participat 705 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

400 chestionare în rândul grupurilor vulnerabile

Au fost organizate 26 examene de absolvire pentru cele 26 grupe de formare profesională, având fiecare în parte câte o comisie de evaluare stabilită conform metodologiei ANC. S-au derulat două campanii de informare şi promovare organizate în regiunile SV şi NV la care au participat 362 de persoane de etnie rromă din regiunea SV, fiind informate cu privire la: profilaxie, alimentaţie şi stil de viaţă, controalele medicale regulate, vaccinarea copiilor, planificare familială etc., şi 308 persoane cu dizabilităţi din regiunile SV şi NV informate cu privire la dezvoltarea competenţelor de integrare socială, îngrijire personală şi sport, echilibrul activităţilor ce promovează starea de bine.

Studiul a implicat completarea a 400 chestionare în rândul grupurilor vulnerabile şi realizarea unei statistici în cele 2 regiuni de implementare a proiectului. De asemenea, au fost intervievate 15 persoane de succes aparţinând grupului ţintă, iar bunele practici vor fi prezentate în cadrul sesiunilor de diseminare.

Pentru a veni în sprijinul grupului ţintă au fost organizate 4 seminarii de promovare a formelor alternative de ocupare (muncă la distanţă, muncă prin internet, ocupare cu norma redusă, etc.), destinate persoanelor de etnie rroma şi persoanelor cu dizabilităţi, seminarii la care au participat numeroşi angajatori din cele două regiuni.