„Consensul european privind dezvoltarea”

0
194

Uniunea Europeană şi statele sale membre au semnat săptămâna trecută, un document strategic care defineşte viitorul politicii de dezvoltare. „Consensul european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă şi un plan de acţiune pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile. Pentru prima dată, acesta se aplică în întregime tuturor instituţiilor Uniunii Europene şi tuturor statelor membre, care se angajează să colaboreze mai strâns.

europaLiderii europeni şi-au asumat angajamente în trei domenii. Primul, recunoaşterea interconexiunilor solide dintre diferitele elemente ale acţiunilor dedicate, ce includ politica de dezvoltare, pacea şi securitatea, ajutorul umanitar, migraţia, mediul, precum şi a elementelor transversale, cum ar fi: tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea şi migraţia, energia durabilă şi schimbările climatice, investiţiile şi comerţul, buna guvernanţă, democraţia, statul de drept şi drepturile omului, o colaborare inovatoare cu ţările în curs de dezvoltare mai avansate, precum şi mobilizarea şi utilizarea resurselor interne. Al doilea ar fi adoptarea unei abordări cuprinzătoare în ceea ce priveşte mijloacele de punere în aplicare, combinând ajutorul tradiţional pentru dezvoltare cu alte resurse, consensul oferind baza pentru o implicare în forme mai inovatoare de finanţare a dezvoltării, atragerea de investiţii din sectorul privat şi mobilizarea de resurse interne suplimentare pentru dezvoltare. Şi nu în ultimul rând, stabilirea de parteneriate mai bine individualizate cu o gamă mai largă de părţi interesate, inclusiv cu societatea civilă, precum şi cu ţările partenere în toate stadiile de dezvoltare.

***

Europa este lider mondial în domeniul dezvoltării, fiind cel mai mare furnizor de asistenţă dedicată din lume. Noul Consens european privind dezvoltarea reprezintă răspunsul UE la tendinţele şi provocările globale actuale, aliniind acţiunea externă a UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.