“Europa în mişcare”

0
215

„Europa în mişcare”, prezentat de Comisia Europeană este un set amplu de iniţiative care vor spori siguranţa în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului şi congestia traficului, vor reduce birocraţia pentru companii şi vor combate ocuparea ilegală a forţei de muncă, asigurând totodată condiţii adecvate şi perioade de repaus pentru lucrători.      

miscare1Beneficiile pe termen lung ale acestor măsuri vor depăşi cu mult sectorul transporturilor, întrucât ele vor contribui la promovarea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi inovării, la consolidarea echităţii sociale, la oferirea unei game largi de opţiuni pentru consumatori şi la înscrierea fermă a Europei pe o traiectorie care să tindă spre un nivel redus de emisii. Obiectivul este de a contribui la menţinerea competitivităţii acestui sector în contextul unei tranziţii echitabile din punct de vedere social către o energie curată şi către digitalizare.

8 iniţiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier

miscareComisia a adoptat o strategie pe termen lung care vizează transformarea provocărilor cu care se confruntă sectorul în oportunităţi şi concretizarea unei mobilităţi inteligente, echitabile din punct de vedere social şi competitive până în 2025. Aceasta este însoţită de o primă serie de 8 iniţiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier. Acest prim set va fi completat, în cursul următoarelor 12 luni, cu alte propuneri care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme şi camionete, precum şi primele norme de emisii pentru vehiculele grele. Propunerile vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de CO2, vor îmbunătăţi calitatea aerului şi sănătatea populaţiei şi vor spori siguranţa transporturilor. „UE are ocazia unică de a se plasa în fruntea modernizării transportului rutier nu numai în Europa, ci şi la nivel mondial. Reformele noastre vor pune bazele unor soluţii rutiere standardizate şi digitale, ale unor condiţii sociale mai echitabile şi ale unor norme de piaţă aplicabile. Acestea vor contribui la reducerea costurilor socioeconomice ale transporturilor, cum ar fi timpul pierdut în trafic, accidentele mortale şi vătămările grave, riscurile pentru sănătate generate de poluare şi zgomot, servind totodată intereselor cetăţenilor, întreprinderilor şi mediului. Datorită standardelor comune şi serviciilor transfrontaliere, călătoriile multimodale vor deveni o realitate în întreaga Europă”, a subliniat Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc.