Proiect european, pentru promovarea şi stimularea elevilor supradotaţi, la Colegiul Naţional “Carol I” din Craiova

0
113

În săptămâna 19-24 aprilie 2021, Colegiul Naţional “Carol I “ din Craiova, în calitate de coordonator, este gazdă şi organizator al activităţilor din cadrul proiectului european “Gift-the Magic of Knowledge”, care promovează și stimulează, prin strategii specifice, elevii supradotaţi, capabili de înaltă performanță, derulat de Colegiul Naţional ”Carol I” în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Italia şi Portugalia, în perioada 2018-2021. Până acum, 20 de elevi şi 10 profesori ai colegiului au lucrat în echipe internaţionale antrenându-şi competenţele specifice domeniului în care excelează.

În cadrul proiectului, prin schimbul exemplelor de bună practică şi lucru în echipă, se elaborează un ghid care să cuprindă metode şi instrumente de lucru pentru activităţile de pregătire a elevilor pentru performanţă şi excelenţă. Sunt obiective pe care proiectul şi le propune: asigurarea unei alternative educaționale pentru elevii de liceu cu vârste cuprinse între 14-19 ani, cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, prin implementarea în şase țări europene pe parcursul a doi ani școlari a unei abordări participative bazată pe proiecte multidisciplinare;  Limba de comunicare folosită în cadrul proiectului este limba engleză; creșterea cu 5% a numărului elevilor dornici să participe în competiții, ca rezultat al creării unui climat care să ofere elevilor provocări intelectuale în domeniile: limbă și comunicare, matematică, fizică, chimie și biologie;  dezvoltarea abilităților profesionale, personale și sociale ale elevilor prin utilizarea instrumentelor TIC și a învățării bazate pe investigare științifică în cadrul a şase oportunități de învățare experimentală în context internațional;  oferirea de oportunități de dezvoltare de curriculum și metode de predare inovatoare pentru cadrele didactice, având drept rezultat realizarea unui ghid care să includă metode de instruire a elevilor supradotați.