Dolj: trei unități de învățământ – în scenariul roșu

0
2973

Inspectoratul Școlar Județean Dolj monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate.

Azi, în conformitate cu propunerile transmise de unitățile școlare, aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ și în ședința CJSU, se înregistrează următoarea situație:
– 94 unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;
– 119 unități de învățământ în Scenariul 2: participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie; participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu;

-3 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar; participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

– o unitate de învățământ și-a suspendat activitatea didactică în conformitate cu prevederile art.9(3) din Ordinul Comun nr. 3235/93/04.02.2021 al ministrului Educației și al ministrului Sănătății. În acest caz, în conformitate cu prevederile art.9(4), procesul de învățământ continuă în sistem online.
Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.
În conformitate cu art. 9. alin. 7 din Ordinul comun nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora. Astfel, Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova își va desfășura activitatea conform scenariului 1.
Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.
Potrivit ordinului comun al ministrului Educației și Cercetării și al ministrului Sănătății nr. 3.235/93/4.02.2021, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.