Calopăr: Marin Cătălina, primarul care crede că nu e bine să fi odihnit multă vreme

0
1154

Conform ultimei împărţiri administrative din 2004, Calopărul are în componenţa sa satele Belcinu, Bâzdâna, Panaghia, Sălcuţa şi, bineînţeles, satul de centru, cu acelaşi nume. Situată la o mică distanţă de Craiova, între Podari şi Segarcea, comuna cu 3.800 de locuitori are o istorie proprie, interesantă, dar adevărata ei ctitorie s-a petrecut pe mandatele de primar deţinute de Marin Cătălina, care prin fapte concrete i-a schimbat înfăţişarea. El este cel care a asfaltat integral drumurile de legătură ale satului de centru Calopăr cu satele Belcinu, Bâzdâna, Panaghia şi Sălcuţa, toate situate într-un cadru natural fabulos –termenul nu e deloc forţat-, el este cel care a aşezat Calopărul într-o matcă a civilizaţiei câmpiei doljene, conferindu-i statutul de modernă aşezare rurală. Harnic şi devotat comunităţii, întreprinzător, Marin Cătălina care crede că nu e bine ca omul să fie multă vreme odihnit, de-a lungul a trei mandate de primar a lăsat însemne durabile ce nu pot fi trecute cu vederea. S-a dovedit nu numai un bun primar, în dialog permanent cu oamenii locului, cât şi un vizionar

Accesarea de fonduri europene nerambursabile

Şcoala gimnazială din Calopăr este un reper, când este vorba de accesarea de fonduri europene: clădirea este renovată, mobilierul şcolar este nou, aparatura şi accesoriile IT, materialele didactice şi educaţionale necesare procesului educaţional, nu mai sunt o noutate. Apoi centrul socio-cultural Bâzdâna, realizat prin aportul granturilor SEE norvegiene, vizată fiind revigorarea unor zone ale comunei depopulate, cu populaţie îmbătrânită, căreia i se facilitează accesul la servicii de nevoie imediată. Nu poate fi omis proiectul noului cămin cultural, care se va realiza sub forma unui imobil multifuncţional. Şi asta nu e totul.

16 firme noi pentru tinerii din comună

Un bilanţ exhaustiv al activităţii primarului Marin Cătălina cere spaţiu tipografic însă anumite „împliniri” notabile nu pot fi trecute cu vederea. Cele 16 firme noi înfiinţate de tineri prin POCU 2014-2020 cu profile diferite (patiserie, brutărie, activităţi non-agricole) au permis crearea a peste 50 de atrăgătoare locuri de muncă, fiecare tânăr primind 25.000 euro. Evident că mai sunt lucruri de făcut în comună şi ele se vor înfăptui, poate chiar în regim de urgenţă, aşa cum s-au întemeiat şi altele.

Strategii bine articulate

Comuna arată plăcută ochiului cu multe gospodării tefere, fireşte prin munca oamenilor din localitate. Marin Cătălina vizează însă atingerea de noi standarte de performanţă administrativă. Atragerea de fonduri prin programul naţional PNDL în vederea continuării modernizării de drumuri locale, asfaltarea acestora, va continua şi deja a fost declarat eligibil de către Compania Naţională de Investiţii un proiect ce presupune asfaltarea a încă 14 km de drumuri comunale. Finalizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat şi pe cale de consecinţă organizarea şi desfăşurarea serviciilor de apă şi canalizare sunt urmărite îndeaproape, menite fiind să permită îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale calopărenilor, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, totul în scopul atragerii unor investiţii profitabile, care fireşte nu vor întârzia. S-ar mai putea vorbi de modernizarea sistemului de iluminat public stradal, cu reducerea consumului de energie electrică ş.a.m.d.. Marin Cătălina este un primar destoinic, apropiat oamenilor locului, cu dragoste pentru comuna natală, care merită un nou mandat de încredere. Şi neîndoielnic îl va obţine.