Structura anului şcolar 2013 – 2014, modificată

0
121

Anul şcolar 2013-2014 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare, şi va fi împărţit în două semestre, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei publicat în Monitorul Oficial. Astfel, elevii se vor prezenta la cursuri pe 16 septembrie, iar vacanţa de vară va începe pe 21 iunie 2014. 

În semestrul I se vor desfăşura cursuri de luni, 16 septembrie 2013, până vineri, 20 decembrie 2013. În perioada 2-10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 21 decembrie 2013, şi se va încheia duminică, 5 ianuarie 2014, iar cursurile în perioada luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanţa intersemestrială va fi de sâmbătă, 1 februarie 2014, până duminică, 9 februarie 2014.

În semestrul al II-lea cursurile vor începe luni, 10 februarie 2014, şi se vor termina vineri, 11 aprilie 2014. Vacanţa de primăvară va fi în perioada sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie, 2014, iar cursurile miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014. Vacanţa de vară va debuta sâmbătă, 21 iunie 2014, şi se va încheia duminică, 14 septembrie 2014.

33 de săptămâni de studiu pentru elevii de liceu

Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale se vor încheia în data de 30 mai 2014. De asemenea, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se vor încheia în data de 13 iunie 2014.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, şi pentru clasele din învăţământul profesional de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile, iar stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. În ceea ce priveşte învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Potrivit ordinului, în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

„Şcoala altfel” – în perioada 7-11 aprilie 2014

De asemenea, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice data de 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei şi 5 iunie – Ziua Învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 7-11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se vor susţine, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul al II-lea – până la data de 23 mai 2014, se arată în document. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin acest ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se va face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.