„Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie”

0
100

Miercuri, 19 iunie 2019, ora 14.00, în Aula „Mihai I al României” din cadrul Universității din Craiova, se va desfășura Conferința de lansare a proiectului: „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ID proiect: POCU/379/6/21-124958, manager de proiect Sorin Liviu DAMEAN. Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 24 mai 2019, beneficiar fiind Universitatea din Craiova.

Scopul proiectului este de a crește numărul de absolvenți de învățământ superior proveniți din medii defavorizate, prin măsuri active, precum: consiliere, programe antreprenoriale, creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse studenților din grupul țintă, interacțiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic.Totodată, se va avea în vedere și îmbunătățirea bazei logistice a Universității din Craiova.

Grupul țintă va cuprinde următoarele categorii: 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul in Regiunea S-V Oltenia; prioritare în înscrierea în grupul țintă o vor avea elevii ce provin din grupuri vulnerabile (cu domiciliul în mediul rural, rromi sau cu situație economică precară); 440 de studenți din ciclul de licență, ce studiază în domenii de specializare inteligentă,cu prioritate în domeniile: Asistență Socială, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Artele Spectacolului, Geografie și Geografia Turismului. Minim 300 de studenți din grupul țintă vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenți netradiționali, rromi) și 80 de cadre didactice universitare care vor urma un curs post universitar acreditat în domeniul creșterii competențelor pedagogice, cu aplicații în domeniul antreprenoriatului.

Valoarea proiectului este de: 7.507.833,68 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de: 7. 357.676, 99 lei.