Se prelungeşte sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsurile 4.1a, 4.2, 4.2a şi 6.3

0
250

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă prelungirea până miercuri, 18 decembrie 2015, ora 16.00, a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare prin Submăsurile4.2a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, 4.2 – Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole şi 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici şi până la data de 30 noiembrie 2015, ora 16.00 pentru submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole. Termenul iniţial pentru închiderea sesiunilor era 30 octombrie 2015.

Prelungirea termenului de primire a cererilor de finanţare s-a decis ca urmare a numărului mare al solicitărilor primite în acest sens din partea potenţialilor beneficiari, precum şi a disponibilului sumelor pentru sesiunea 2015. În plus, s-a avut în vedere şi faptul că cererile de finanţare pentru proiectele din sectorul pomicol necesită un timp mai îndelungat de pregătire, având în vedere necesitatea eliberării unor avize şi documente suplimentare (autorizaţia de plantare, proiect tehnic de plantare etc.).

Pragurile de calitate pentru perioada 31 octombrie – 18 decembrie 2015 vor fi de 20 de puncte pentru submăsura 4.2 şi 15 puncte pentru submăsurile 4.2a şi 6.3. Pentru submăsura 4.1a, în perioada 31 octombrie – 30 noiembrie 2015 pragul de calitate va fi de 25 puncte.