A început selecţia profesorilor pentru Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

0
139

Se află în plină desfăşurare procedura de selecţie a cadrelor didactice, în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2018 – 2019. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj face precizări, în acest sens, prin prof. Monica Leontina Sună, inspector  general.

 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) realizează procesul de constituire a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii pe mai multe paliere: competenţele fundamentale la finalul cls.a II-a; cele de la finalul ciclului primar; evaluarea de la sfârşitul clasei a VI-a; Evaluarea Naţională (cls. a VIII-a); Bacalaureatul; Definitivatul; concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar. „CNEE organizează selecţia cadrelor didactice, cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii grupurilor de lucru, pe discipline, iar cele selectate vor desfăşura activitatea de proiectare a itemilor/variantelor de subiecte, precum şi a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNEE. De asemenea, se doreşte ca în componenţa grupurilor de lucru să fie şi profesori din mediul rural sau în unităţi de învăţământ liceal cu filiere vocaţională, respectiv tehnologică. Sunt mai multe condiţii care trebuie îndeplinite de către candidaţi: desfăşurarea activităţii de predare – învăţare – evaluare, în ultimii trei ani şcolari; abilităţi de operare pe calculator; disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2018/2019, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE”, a precizat prof. Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj.

Sunt şi alte criterii de selecţie

Sunt condiţii necesare, dar nu şi suficiente, deoarece trebuie urmaţi şi alţi paşi. Astfel, prioritate au , în ordine, profesorii care au absolvit cursuri/module acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/CNEE; au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în unele conexe celui pentru care aplică; au gradul I, II sau definitiv şi, „pentru anul şcolar 2018/2019, au dreptul a a participa la procesul de selecţie toţi, cu excepţia celor care au rude sau afini până la gradul IV. Lisat domeniilor şi disciplinelor se poate accesa pe http:// www.rocnee.eu, secţiunea Apeluri. Etapa I de selecţie se desfăşoară între 15 – 21 octombrie, la aceeaşi adresă de web menţionată anterior, iar cea de-a doua fază va avea loc între 22 – 26 octombrie, cînd vor avea loc selecţia şi anunţarea rezultatelor acesteia, individual, doar pentru candidaţii selectaţi”, a mai menţionat Monica Leontina Sună.