Măsuri pentru o politică comercială echilibrată şi progresistă

0
107

euroPachetul de iniţiative pentru un program comercial progresist şi ambiţios, propus de Comisia Europeană joi, 14 septembrie, are în vedere crearea unui cadru de examinare a investiţiilor străine directe, proiecte de mandate pentru deschiderea de negocieri comerciale şi în vederea creării unei instanţe multilaterale dedicate investiţiilor, crearea unui grup consultativ privind acordurile comerciale şi publicarea, de acum încolo, a fiecărei noi propuneri de mandat de negociere.

Vicepreşedintele Jyrki Katainen a declarat: „Comerţul mondial trebuie să fie definit şi gestionat în mod proactiv, astfel încât să fie echitabil, să promoveze valori şi să rămână ferm ancorat într-un sistem bazat pe reguli. În faţa ameninţării tot mai mari reprezentate de protecţionism şi de slăbirea angajamentului marilor actori în ceea ce priveşte guvernanţa comerţului mondial, UE trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a îşi asuma rolul de lider. Abordarea noastră este echilibrată şi responsabilă: deschidem pieţe, dar fixăm, de asemenea, reguli şi standarde ridicate pentru a reglementa globalizarea şi ne asigurăm că există condiţii de concurenţă echitabile. Comerţul permite industriei UE să prospere, creează oportunităţi de export pentru IMM-uri şi le permite să creeze locuri de muncă.

Principalele elemente ale pachetului de măsuri sunt următoarele:

  • o propunere privind un cadru european de examinare a investiţiilor străine directe, pentru a garanta că aceastea rămân o sursă majoră de creştere economică în UE;
  • recomandări adresate Consiliului pentru deschiderea de negocieri privind acorduri comerciale cu Australia şi cu Noua Zeelandă, pornind de la cele similare încheiate recent cu ţări terţe;
  • o recomandare adresată Consiliului privind deschiderea de negocieri în vederea stabilirii unei instanţe multilaterale pentru soluţionarea litigiilor în materie de investiţii, ca factor de sprijin pentru companii în acordurile de protecţie a investiţiilor;
  • o mai mare transparenţă, prin publicarea tuturor recomandărilor de mandate de negociere;
  • crearea unui grup consultativ privind acordurile comerciale, facilitând cooperarea dintre Comisie şi societatea civilă.

Context

Comerţul mondial îşi aduce o contribuţie majoră la competitivitatea şi la prosperitatea Uniunii Europene, peste 30 de milioane de locuri de muncă fiind asigurate de exporturile europene către restul lumii. În viitor, 90% din creşterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, o economie integrată la nivel mondial continuă să aducă beneficii atât întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici şi mijlocii europene, cât şi cetăţenilor, lucrătorilor şi consumatorilor europeni.

În discursul său anual privind starea Uniunii Europene, preşedintele Jean-Claude Juncker sublinia: „Fiecare miliard de euro în plus provenit din exporturi sprijină 14.000 de noi locuri de muncă în Europa. Comerţul înseamnă exportarea standardelor noastre, fie că este vorba de cele sociale sau de mediu, ori de cerinţele în materie de protecţie a datelor sau de siguranţă alimentară.