Care va fi nivelul subvenţiilor agricole din acest an

0
2827

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege în care prezintă cuantumurile subvenţiilor pe care le vor încasa fermierii pentru Campania 2017. Potrivit acestui document se propune cuantumul plăţilor directe în sectorul vegetal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se acordă pentru anul de cerere 2017, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: a) schema de plată unică pe suprafaţă; b) plata redistributivă; c) plata pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire; d) plata pentru tinerii fermieri. Totodată, după încheierea controlalelor APIA pe teren se va trece la alocarea primelor plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe.

apia 2Se aproba intervalele de suprafaţă pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2017, respectiv: a) primul interval: între 1 ha şi 5 ha, inclusiv; b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv. Se aprobă plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, care se acordă pentru anul de cerere 2017, astfel: a) 24.081,014 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; b) 101.200,897 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; c) 50.783,642 mii euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Începând cu noiembrie, APIA poate face plăţi în avans

         lei Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art.4 se calculează astfel: a) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile; b) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. b) la efectivele de bovine eligibile; c) prin raportarea sumei prevăzute la art. 3 lit. c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile. Se aprobă plafonul de 48.500 mii euro, aferent plăţii directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2017. Cuantumul pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

          Începând cu data de 16.10.2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1 şi 5, într-un procent conform reglementărilor comunitare în vigoare la data efectuării plăţilor în avans. Avansurile pentru schemele de plăţi prevăzute la art. 3 se acordă începând cu aceeaşi dată şi în acelaşi procent ca cele aplicate la alin. (1). Începând cu data de 1 decembrie 2017 se va acorda plata regulară. Plăţile prevăzute la art. 1, art. 3 şi art. 5 se acordă potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale în anii 2017 şi 2018.

Iată valorile propuse de MADR

          apia 1Plăţile se fac în lei, pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, din 1 octombrie 2017.

          Schema de plată unică pe suprafaţă va fi în cuantum de 97,2452 euro/ha; plata redistributivă în primul interval, 1-5 ha inclusiv este de 5,00 euro/ha şi 48,3251 euro/ha pentru al doilea interval: de peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv; plata pentru înverzire – 57,1745 euro/ha; plata pentru tinerii fermieri – 24, 3113 euro/ha.

Controale pe teren vor continua până la 1 octombrie a.c.

          apia„În prezent suntem în control pe plăţile directe, vrem să terminăm până la 1 octombrie. În plus, facem şi ortofotografierea cu aviaţia de la MApN, pentru că suntem obligaţi din trei în trei ani să actualizăm aceste ortofotoplanuri şi suntem întârziaţi din anii trecuţi. Am încheiat un protocol cu MApN pentru acest lucru, iar cei de la APIA lucrează în trei schimburi pentru a face faţă. Este o activitate continuă, cu multe ore peste program, pentru că trebuie să le finalizăm anul acesta, ideal ar fi în două luni şi cu prelucrarea datelor pentru că, pe 15 octombrie, începem plata avansului. De asemenea, suntem în proceduri pentru contractarea extinderii de soft la APIA pentru că s-a încheiat contractul”, a declarat, recent, Petre Daea, ministrul Agriculturii.

          În anul 2016 au depus cereri 901.335 fermieri pentru 9.326.864, 87 hectare, iar în 2017, 884.397 fermieri au depus cereri pentru 9.541.389,45 hectare. Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.