În judeţul Dolj, 46 de locuri alocate în taberele sociale pentru elevi

0
116

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţiile Judeţene de Sport şi Tineret, organizează, în vacanţa de vară, tabere cu caracter social pentru elevii din învăţământul de stat. Judeţul Dolj are repartizate 46 de locuri. Până pe 24 iunie, unităţile şcolare trebuie să definitiveze dosarele de participare pentru elevii care provin din familii al căror venit net lunar pe membru de familie este de cel mult 50% din salariul minim brut pe economie. Datele trebuie transmise Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Dacă numărul cererilor va fi mai mare decât cel al locurilor disponibile, criteriile de selecţie sunt următoarele: media generală pe ultimul an şcolar; performanţele sportive; performanţele artistice. Elevii vor fi însoţiţi de cadre didactice care se ocupă cu obţinerea performanţelor artistice şi sportive.