La Universitatea din Craiova, Idei noi pentru bicicletele cu motor

0
235

Studenții Craioveni își vor însuși noi idei aplicabile în industria vehiculelor ultra-ușoare, care cuprinde biciclete electrice uzuale și de marfă. Universitatea din Craiova este partener ȋn proiectul european “The bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse” (E-DRIVE TOUR) acceptat spre finanţare ȋn cadrul programului Erasmus+ “Knowledge Alliances”. În acest proiect, instituția craioveană este alături de alţi 8 parteneri din Grecia, Polonia, Bulgaria, Italia, Franţa şi Belgia, iar durata este de trei ani: 2020-2022. Proiectul E-DRIVE TOUR își propune să dezvolte un curs interactiv avansat de Ingineria Mobilității Electrice Durabile, care va instrui persoanele cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a lucra în industria electrică auto precum și în industria vehiculelor ultra-ușoare care cuprinde biciclete electrice uzuale și de marfă. Cursul este, de asemenea, formulat pentru a stimula competențe transversale, cum ar fi sentimentul sporit de inițiativă și antreprenoriat, dar și pentru a fi ȋn concordanţă cu standardele de creditare ale Sistemului european de transfer și acumulare de credite (ECTS) pentru recunoașterea certificării în întreaga Uniune Europeană. Curriculumul inovator cuprinde metode interactive de predare și parteneriate cu organizații academice și industriale de specialitate pentru a oferi studenților un fundament solid pentru începerea unei cariere fructuoase în industrie.