Protocol pentru sănătatea din şcoli

0
165

Toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar sunt obligate, începând cu această lună, să respecte normele privitoare la starea de sănătate a preşcolarilor şi elevilor, aşa cum sunt ele stipulate în protocolul semnat între Primăria Craiova – Serviciul Public de Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe (SPMSCMC), Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Practic, pentru eficientizare, este vorba de diminuarea birocraţiei, astfel încât avizul dat copiilor să devină mai simplu.

Iuliana Gheorghe

Pe 6 octombrie 2015, SPMSCMC al Primăriei Craiova a trimis, pe adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Nota Telefonică nr. 6615, în care se stipulează: „În urma întâlnirii între reprezentanţii Societăţii medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri – Filiala Dolj, cei ai Societăţii Naţionale de Medicină Generală şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Dolj s-a stabilit un circuit al documentelor medicale emise între medicul de familie, care supraveghează copiii în afara unităţii de învăţământ, şi medicul şcolar care asigură asistenţa medicală gratuită în timpul şcolarizării copiilor”. Anterior, pe 1 octombrie, DSP Dolj trimitea o adresă care menţiona cele ce trebuie urmate pentru ca sănătatea elevilor să nu fie afectată. Astfel, în documentul emis de către DSP Dolj se stipula, printre altele, metodologia privind acordarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, avizul epidemiologic, etc., stabilindu-se şi circuitul documentelor medicale între medicul de familie şi cel şcolar. Astfel, adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate este emisă, în mediul urban, de către medicul de familie, iar în cel rural tot de către acelaşi specialist, dar documentul trebuie trimis către cel care supraveghează colectivitatea în care intră tânărul. De asemenea, trebuie un aviz epidemiologic pentru preşcolari, la reintrarea în colectivitate după o absenţă mai mare de trei zile (eliberat tot de către medicul de familie). Acelaşi act este necesar şi pentru elevi, la întoarcerea din vacanţă, împreună cu precizarea, pe acelaşi formular, a evidenţei bolilor cronice, acute infecto-contagioase sau parazitare, document care serveşte şi la eliberarea adeverinţei pentru orele de educaţie fizică.

„Vom monitoriza foarte atent starea de sănătate a elevilor”

În acest moment, în Dolj, nu mai sunt foarte multe cabinete medicale şcolare, undeva în jur de 80, dar procesul de monitorizare a strării de sănătate a elevilor va continua, cu atât mai mult cu cât s-a semnat protocolul amintit. „Este vorba despre o eficientizare a monitorizării stării de sănătate a elevilor şi preşcolarilor, fiind vorba, practic, de o singură adeverinţă medicală, pe care sunt trecute toate datele pacientului. Toate documentele sunt într-un dosar la cabinetele medicale şcolare, acolo unde acestea există, sau la medicul de familie. Este vorba despre o conştientizare a medicilor, astfel încât aceştia să fie foarte atenţi când eliberează actele, mai ales pentru scutirea de la efort fizic. Noi vom monitoriza foarte atent starea de sănătate a copiilor”, a declarat prof.  Iuliana Gheorghe, inspector în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.