Lucrări de cadastru în Craiova, prin alocare de fonduri de la ANCPI

0
117

sedinta clmConsilierii locali craioveni au votat, ieri, în şedinţă de îndată, pentru rectificarea bugetului local al municipiului. Primăria Craiova primeşte peste de 100.000 de lei din bugetul ANCPI, pentru lucrări de cadastru.

          Prin Nota de fundamentare nr. 123812/08.09.2017, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a propus realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilanul/intravilanul municipiului Craiova – servicii de prestare a activităţilor de măsurători cadastrale şi operaţiuni de înscriere în cartea funciară, identificarea, masurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice, etc. În consecinţă, bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova s-a suplimentează la partea de venituri cu suma de 107,00 mii lei pe sursa 43.02.34 – „sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară”, se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre aprobat de consilierii locali.