Sud Oil Sere Işalniţa: 5.000 tone producţie marfă!

0
538

Cu cele 40 de ha de sere, Sud Oil Sere Işalniţa rămâne o exploatare legumicolă de referinţă, nu doar în Dolj, ci şi la nivelul ţării. Suprafaţa protejată a fost mai mare, dar zăpada din iarna lui 2012 a afectat grav peste 25 de ha, care n-a mai fost reamenajată, până acum, rămânând însă un deziderat al conducerii administrative asigurate de Florin Purcea. Practic în această incintă legumicolă protejată de anvergură, deplin modernizată, nu se întâmplă nimic deosebit, cu excepţia faptului că se munceşte şi an de an se reiau ciclurile de producţie, două la număr, cu aceeaşi meticulozitate tehnologică, asigurată de specialiştii unităţii şi aceleaşi exigenţe mari, care vin de la beneficiari. Sortimentul culturilor legumicole se reduce doar la una singură: castraveţi cornichon, dar fără nici o dificultate se pot produce roşii, vinete, ardei, sparanghel, legume-verdeţuri şi aşa mai departe. 5.000 de tone de castraveţi cornichon este producţia marfă obţinută şi valorificată anul acesta, precumpănitor către Germania şi Cehia, şi doar o mică parte către pieţele interne, în principal fabrica de conserve de la Rîureni.

Specialişti în adevăratul sens al termenului

Este o competiţie teribilă între ferme, una nedeclarată bineînţeles, dar într-un clasament al conducerii Sud Oil Sere Işalniţa, cu rostul său, locurile fruntaşe sunt deţinute de inginerii Floriana Şerban, Ilina Domnica şi Vali Constantin, cu producţii de peste 80 tone la ha. Se poate şi mai mult, dar dimensiunile fructelor fragede, solicitate de beneficiari, impietează asupra nivelului de producţie. Cert este că directorul tehnic, ing. Ecaterina Mărăcineanu, exigentă şi beneficiara unei desăvârşite experienţe profesionale, stăruie pe menţinerea standardelor de calitate şi ecologie. Aşa cum i se cere. Se formează anevoios un specialist autentic şi tocmai din aceste motive îi preţuieşte pe toţi cei 20 din subordinea sa. Incluzându-i şi pe cei care răspund, în laboratoare de analizele agro-chimice ale solului sau de fito-patologie, unii cu doctorate în materie. Neplagiate.

Eterna problemă: forţa de muncă

Cu 220 de angajaţi, Sud Oil Sere Işalniţa, rămâne avantajos plasată la nivelul Doljului, în privinţa locurilor de muncă oferite. Problema mare apare la recoltare, când “în punctele de vârf”, “culegătorii” sunt aduşi cu autobuzele din comunele învecinate sau judeţele limitrofe, şi sistematic se întâmpină, an de an, dificultăţi, din cauza nepermanentizării forţei de muncă, deşi se câştigă avantajos. Cum s-ar putea soluţiona problema rămâne greu de spus, opinează inclusiv Florin Purcea. Cu tristeţe. Acesta fiind şi unul din motivele pentru care se tergiversează refacerea celor 25-30 ha de sere, scoase din exploatare, pe motivul enunţat. Sintetizând, Sud Oil Sere Işalniţa – director executiv Flavia Păunică – augmentează prestigiul Doljului de a rămâne un consacrat bazin legumicol la nivelul ţării, prin producţiile obţinute an de an. Obişnuindu-ne cu acest “statut”, aproape că nu îi mai dăm importanţă, deşi este vorba de ceea ce am putea numi “avangarda” legumiculturii doljene, cu cei mai buni specialişti în materie şi promovarea celor mai avansate tehnologii. Dacă Sud Oil Sere Işalniţa nu mai şochează prin performanţele sale economice, ar putea totuşi şoca prin faptul că a rămas… în viaţă, deşi n-a fost departe de a sucomba.