Zoo Craiova, la a doua licitaţie pentru execuţie

0
137

Primăria Craiova a lansat din nou licitaţia pentru lucrările de reamenajare a Grădinii Zoologice din Parcul „Nicolae Romanescu”. Investiţia se ridică la suma de 2,64 milioane de lei şi a fost lansată pe 15 iulie, dar s-a anulat pentru că nu s-a prezentat nici un ofertant. Pentru a fi sigure că viitorii constructori sunt de încredere, autorităţile locale au impus criterii severe ofertanţilor.

Licitaţia pentru  reamenajarea Grădinii Zoologice a fost lansată vineri, pentru a doua oară în acest an, având aceeaşi valoare de 2,64 milioane de lei. Cea mai mare parte a fondurilor care vor fi investite aici (75%) provine din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, autorităţile locale fiind printre ultimele municipii din ţară care s-au înscris în proiectul naţional de reamenajare a grădinilor zoologice şi a spaţiilor verzi. Referindu-se anterior la această investiţie, primarul Lia Olguţa Vasilescu a spus că a fost nevoie ca să se negocieze un termen de aşteptare cu reprezentanţii ministerului astfel încât Primăria Craiova să poată depune şi ea un proiect în acest sens. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Garanţie de participare de 50.000 de lei

Deşi a fost un proiect cu cântec – Primăria Craiova mai depunând unul care s-a pierdut pe drum –, s-a obţinut finanţarea, iar lucrarea se află în faza de licitaţie. Autorităţile locale şi-au luat acum măsuri de siguranţă pentru a găsi pe cei mai buni constructori care să ducă la îndeplinire acest proiect. Pe lângă condiţiile obişnuite ale unei licitaţii, municipalitatea craioveană a formulat şi câteva condiţii suplimentare. Conform celor declarate pe site-ul de licitaţii electronice, ofertanţii trebuie să depună o garanţie de participare de 50.000 de lei care să aibă valabilitate de 180 de zile de la data-limită de primire a ofertelor. Garanţia se depune într-un cont deschis de Primăria Craiova.

10% pentru buna execuţie

Firmele care vor contesta rezultatul licitaţiei nu îşi vor mai primi înapoi această garanţie de participare. Condiţiile de licitaţie prevăd însă ca ofertanţii care fac dovada că aparţin categoriei IMM-uri, chiar şi societăţi din străinătate, să obţină, conform legii, o reducere de 50%. În plus, există şi o garanţie de bună execuţie pe care ofertanţii trebuie, de asemenea, să o depună pentru a se înscrie la licitaţie. Conform datelor publicate pe SEAP, această garanţie este de 10% din valoarea contractului, fără  TVA, şi ea va putea fi restituită la final. Pe lângă aceste două garanţii, municipalitatea a formulat şi o serie de criterii de calificare referitoare la capacitatea economică şi cea tehnică a firmelor.

Experienţă în grădini zoologice

Ofertanţii trebuie să declare ce cifră de afaceri au avut în ultimii trei ani. Ca să se califice, suma nu trebuie să fie mai mică de 5 milioane de lei. Pentru a demonstra capacitatea tehnică, ofertanţii trebuie să prezinte o listă cu principalele lucrări de execuţie din ultimii 5 ani, în special să prezinte o dovadă că a mai construit grădini zoologice în ultimii 5 ani, lucrări cu o valoare mai mare sau egală cu 2,45 milioane de lei. Autorităţile au precizat ca lucrările respective să fi fost duse la bun sfârşit, recepţionate. De asemenea, firmele trebuie să prezinte listele cu utilajele şi echipamentele pe care le deţin, precum şi o listă cu angajaţii şi pregătirea lor profesională.

Criteriu pentru descalificare

Reprezentanţii Primăriei Craiova au specificat faptul că membrii comisiei de evaluare au dreptul de a verifica cele declarate de ofertanţi, aceasta fiind o condiţie cu totul nouă care nu s-a mai regăsit în ofertele lansate până acum de municipalitate. Acest lucru face ca, în cazul în care se constată că există neconcordanţe între cele declarate în acte şi ceea ce există în realitate, comisia să meargă până acolo încât să ceară descalificarea ofertantului respectiv. Criteriul de atribuire a licitaţiei este cea mai bună ofertă din punct de vedere economic. Astfel preţul ofertei, care trebuie să fie cât mai mic, reprezintă 75% din punctaj, iar termenul de execuţie, care este dorit, de asemenea, să fie unul cât scurt, aduce 25% din punctaj firmelor care se înscrie la licitaţie.

Aproape 250 de animale îşi aşteaptă noile cuşti

Laolaltă cu alte grădini zoologice din ţară, şi cea de la Craiova ar fi trebuit să fie reabilitată din 2011. Rătăcindu-se proiectul, animalele au continuat să fie adăpostite în nişte cuşti micuţe şi incomode, în special pentru felinele mari, leii şi tigrii. Din cauza acestor condiţii improprii, autorizaţia de funcţionare a fost retrasă de câteva ori, cele 249 de exemplare, din 48 de specii, aflându-se în pericolul de a fi cedate sau donate îngrijitorilor privaţi din ţară. Autorităţile au intervenit şi au cerut ca animalele să rămână totuşi în habitatul lor în perspectiva lansării proiectului de reamenajare. Animalele au fost lăsate la Craiova în grija celor 16 angajaţi. Din lipsa unor adăposturilor adecvate, specialiştii veterinari au interzis însă reproducerea lor. În condiţii de prohibiţie, s-au născut totuşi câţiva pui de leu care, în cele din urmă nu au supravieţuit. S-a iscat un întreg scandal mediatic care a aruncat definitiv în umbră Grădina Zoologică de la Craiova, printre puţinele din ţară care se află totuşi într-un mediu natural privilegiat.