Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României de astăzi

0
133

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/LG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.            PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor   active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/OUGNF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

III.       PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici    aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea      Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţul Bihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN.7 și DN2-A2”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind      necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea    Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-33.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

14.ROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),  în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul    obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul    Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeţul Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul        public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea    datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung a unei         părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. Independenţei nr. 2, judeţul Botoşani în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire Complex Sportiv, strada Independenţei nr. 2, oraşul Săveni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră         Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHGANEXE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului  nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului “Conferinţa internaţională a concurenţei, ediţia a II-a – Aplicarea la         nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind      necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în comunicații

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la       Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului     nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-27.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-32.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Problematica regimului TVA aplicabil operaţiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii “Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare “API UE-Vietnam”)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    MEMORANDUM cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” – S.A. Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

V.          PUNCTE DE VEDERE

  1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 22  iniţiative legislative