Bani elveţieni pentru serviciile de urgenţă şi terapie intensivă

0
69

Serviciile de urgenţă şi terapie intensivă pediatrică vor beneficia de o finanţare de 1,5 milioane de franci elveţieni urmare a două proiecte ce se vor desfăşura prin intermediul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Finanţarea a fost acordată pentru a îmbunătăţi, prin programe de formare, calitatea serviciilor de urgenţă la nivel de prespital şi spital, precum şi calitatea serviciilor în unităţile de terapie intensivă pediatrică. Programul de Cooperare Elveţiano-Român cu o valoare totală de 181 milioane de franci elveţieni se desfăşoară în perioada 2009 – 2019 şi are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi a disparităţilor dintre regiunile României.

Opt universităţi de medicină vor fi centre de formare

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în unităţile de terapie intensivă pediatrică prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare” îi are beneficiari pe copiii în vârstă de până la 15 ani, mai ales copiii din familii marginalizate care sunt victime ale accidentelor casnice. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii există o nevoie majoră pentru o reconsiderare a organizării şi funcţionării unităţilor de terapie intensivă pediatrică, precum şi a pregătirii personalului specializat. După ce, anul trecut, au fost introduse acţiunile prioritare pentru pacienţii critici din secţiile de ATI, începând de anul acesta o atenţie deosebită se va acorda în formarea specialiştilor prin dezvoltarea atestatului pentru terapie intensivă.

Programul îşi propune elaborarea unui curriculum de pregătire şi a unor modele teoretice de pregătire în terapia intensivă pediatrică şi formarea de formatori, iar în realizarea acestui obiectiv va exista un suport a şase experţi internaţionali alături de un grup de experţi desemnaţi de Ministerul Sănătăţii. Programul este finanţat de Guvernul Elveţian 85% cu o cofinanţare din partea României de 15%, având un buget de peste 500.000 de franci elveţieni, iar durata de implementare este de doi ani. Beneficiarii direcţi sunt specialiştii de pediatrie, asociaţiile profesionale, instituţiile de formare, organismele guvernamentale şi se va implementa practic în centre de formare regională care oferă un program de terapie intensivă pediatrică de doi ani, ce va fi urmat de obţinerea unui atestat în această specializare. Este vorba de opt centre de formare, centrele universitare medicale cu experienţă, unde vor fi 32 de formatori în obiectiv să fie pregătiţi şi un număr de până la 300 de medici participanţi la această formare care va fi într-un proces în cascadă.

Se aşteaptă creşterea calităţii serviciilor medicale

Cât despre beneficiarii finali ai proiectului „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti, prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare”, aceştia sunt utilizatorii serviciilor medicale de urgenţă.

Proiectele se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii. Principalul obiectiv este creşterea calităţii serviciilor medicale, prin îmbunătăţirea serviciilor din unităţile de terapie intensivă pediatrică şi a serviciilor de urgenţă la nivel de prespital şi spital. Cheia realizării acestor proiecte este utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor acumulate pe parcursul cooperării de lungă durată dintre România şi Elveţia din perioada 1992-2008.

Cele două proiecte privind „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti, prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare” şi „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în unităţile de terapie intensivă pediatrică prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare” sunt parte din Fondului Tematic „Reforme în domeniul sănătăţii”. Acesta este administrat de Organismul Intermediar Elveţian (Institutul Elveţian de Sănătate Publică şi Boli Tropicale şi Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate). Cele două proiecte vor fi implementate de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenţie executivă.