“Medierea şi Accesul la Justiţie”

0
121

Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” organizează Conferința ”MEDIEREA ȘI
ACCESUL LA JUSTIȚIE” în colaborare cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova și în parteneriat cu portalul JURIDICE.ro și Editura ”Universul Juridic”. Conferința va avea loc în ziua de vineri, 14 iunie 2019, începând cu ora 13.00, la Aula Magna din cadrul Facultății de Drept din Craiova . “Acest eveniment profesional are ca scop principal facilitarea accesului la justiție prin creșterea rolului medierii în societate. De asemenea, se urmărește o vizibilitate cât mai mare a coaliției dintre asociațiile profesionale din domeniul medierii, cât și o promovare a medierii și a profesiei de mediator în rândul barourilor, facultăților de drept și a altor factori cu rol esențial în implementarea medierii”, a precizat av Lucian Săuleanu, într-un comunicat de presă, remis redacţiei.
Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic” ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a
formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 asociații profesionale de mediatori cu reprezentativitate națională, 6 organizații sindicale, precum și autorități și instituții publice care au atribuții legate de mediere.