“Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”

0
91

Asociaţia Vasiliada, a Mitropoliei Olteniei, a început recrutarea şi selecţia grupului ţintă în cadrul proiectului social “Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”.

 Persoanele care vor constitui grupul ţintă în cadrul proiectului vor beneficia de servicii de sprijin pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii precum: informare şi consiliere profesională, orientare şi mediere pe piaţa muncii, formare profesională în meseriile – îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcţii, frizer şi brutar. Proiectul vizează îmbunătatirea profilului profesional al persoanelor care trăiesc în mediul rural din judeţele Dolj şi Gorj şi va fi implementat exclusiv în urmatoarele localităţi din cele doua judeţe: Radovan, Lipovu, Cerăt, Giurgiţa, Urzicuta, Afumaţi, Siliştea Crucii, Cioroiaşi, Perişor, Vârvoru de Jos şi Calopăr (Dolj) şi Bâlteni, Plopşoru, Urdari, Negomir, Fărcăşeşti (Gorj).

Cursurile sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene

Persoanele interesate să participe la activităţile desfaşurate în cadrul proiectului trebuie să fie persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă şi să aibă domiciliul în localităţile menţionate mai sus. Cursurile de pregătire profesională sunt acreditate de Ministerul Muncii şi sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene, oferind astfel posibilitatea beneficiarilor de a-şi găsi mai uşor un loc de muncă. Proiectul „Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural“ este implementat de Asociaţia „Vasiliada“ în parteneriat cu Asociatia „Mereu pentru Europa“ şi este finanţat în cadrul programului POSDRU 2017-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale, în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea forţei de muncă.