S-a dat startul admiterii de toamnă la Universitatea din Craiova

0
83

Universitatea din Craiova desfăşoară în această perioadă sesiunea de toamnă de admitere pentru anul universitar 2014-2015  pentru studiile universitare de licenţă la cele 10 facultăţi din structura sa.

Sunt disponibile locuri la buget şi locuri cu taxă distribuite între 55 de domenii şi 99 de specializări. Tot în această perioadă se desfăşoară şi admiterea pentru anul universitar 2014-2015  pentru studiile universitare de master. Sunt disponibile 1.620 locuri la buget şi 1.746 locuri cu taxă. Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A. I. Cuza, nr. 13, unde vor  fi prezentate  informaţii despre programele de studiu. În plus, candidaţii pot obţine informaţii de la sediul fiecărei facultăţi precum şi de pe site-ul www.ucv.ro. Documentele necesare la înscriere pentru ciclul licenţă sunt fişă-tip de înscriere, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013);certificatul de naştere; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Craiova.

Perioada de înscriere la licenţă este între 8 septembrie şi 17 septembrie în funcţie de facultatea pentru care optează, iar la master între 8 septembrie şi 19 septembrie. Taxele de şcolarizare sunt între 2500 lei şi pot ajunge până la 6000 lei la doctorat.