Liceul Teoretic „Henri Coandă” se întoarce… către tradiţie

0
101

Cadrele didactice, dar şi elevii Liceului Teoretic „Henri Coandă” din Craiova s-au implicat într-o serie de proiecte cu fonduri europene şi munca lor a fost răsplătită. Astfel, la concursul naţional EUROSCOLA au înscris proiectul „Renaşterea fântânilor Craiovei. Viaţă, echilibru, prosperitate, tradiţie”, iar în cadrul programului Erasmus+ au obţinut deja finanţare pentru a implementa proiectul „INOVATIV – Abordări inovative în formarea de competenţe integrate pentru dezvoltare durabilă”.

Reprezentanţii Parlamentului European şi ai Consiliului Uniunii Europene au proclamat anul 2018 drept Anul European al Patrimoniului Cultural, încercând astfel să aducă în centrul atenţiei istoria şi valorile europene. În acest context, Concursul Naţional EUROSCOLA, ediţia a X-a (2017-2018), se va desfăşura sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”, concurs organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova va participa cu proiectul intitulat „Renaşterea fântânilor Craiovei. Viaţă, echilibru, prosperitate, tradiţie” la Concursul Naţional EUROSCOLA.

«Fântânile reprezintă simboluri istorice şi spirituale în viaţa unei localităţi. Echipa Euroscola a Liceului Teoretic „Henri Coandă” a participat la o vizită de documentare, identificând trei dintre fântânile de patrimoniu ale Craiovei, monumente istorice de interes local: Jianu, Purcarului şi Popova. Echipa a remarcat starea avansată de degradare în care se află fântânile şi a hotărât să facă o campanie de promovare a acestor monumente ale patrimoniului cultural european. Aceste fântâni sunt monumente istorice de interes local, făcând parte din categoria B. Ele reprezintă pentru comunitatea locală o dublă valoare: aceea de utilitate publică, fiind încă folosite, cât şi una istorică şi arhitectonică totodată. Prin urmare, aceste fântâni trebuie restaurate complet folosind materiale tradiţionale, trebuie amplasate tăbliţe explicative conţinând un scurt istoric, într-un cuvânt trebuie redate circuitului turistic local, naţional şi internaţional», ne-au explicat reprezentanţii unităţii de învăţământ.

Echipa de lucru a proiectului, formată din prof. Mădălina Stancu, prof. Alexandru Mănescu şi 11 elevi ai claselor a X-a A şi a X-a B, a popularizat şi promovat proiectul pe site-ul şcolii, în mediile de comunicare socială, prin activităţi educative, crearea unor pliante, flyere etc. Consultanţi ştiinţifici ai proiectului sunt muzeograf Rusalia Crăciunoiu (Muzeul de Artă Craiova) şi Lucian Dindirică (directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova). „Sperăm ca această campanie de informare şi de conştientizare cu privire la valoarea de patrimoniu a fântânilor Craiovei să aibă un impact puternic asupra comunităţii şi a publicului larg”, a precizat prof. Mihaela Brumar, director al Liceului Teoretic Henri Coandă.

Bani europeni pentru „Abordări inovative în formarea de competenţe integrate pentru dezvoltare durabilă”

În plus, în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019, Liceul Teoretic „Henri Coandă” va implementa proiectul „INOVATIV – Abordări inovative în formarea de competenţe integrate pentru dezvoltare durabilă”, nr. ref. 2017-1-RO01-KA101-036548, aprobat în cadrul Programului european Erasmus+, fiind beneficiar al unui grant de 30.354 euro. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui set de competenţe transversale ale cadrelor didactice, pentru a putea contribui concret şi consistent la integrarea “educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD) în Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, în particular, şi la nivelul sistemului de învăţământ la nivel regional, în general. Pe termen lung, implementarea proiectului şi atingerea obiectivului general propus vor conduce la creşterea calităţii competenţelor cadrelor didactice, fapt ce va avea două efecte majore: în plan local şi regional va favoriza creşterea calităţii serviciilor educaţionale specifice şi creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali ai acestora, iar în plan european va contribui la armonizarea serviciilor educaţionale din sistemul românesc de învăţământ preuniversitar cu cele oferite de alte state membre UE, manager de proiect fiind directorul unităţii de învăţământ, prof. Mihaela Brumar.